Dispoziție
Privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul:
„Lucrări de instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video pentru siguranța cetățenilor în orașul Popești-Leordeni”

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 90/04.01.2021 al Serviciului de Achiziții publice și investiții, din care reiese propunerea constituirii unei comisii de recepție pentru obiectivul „Lucrări de instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video pentru siguranța cetățenilor în orașul Popești-Leordeni”, considerăm necesar constituirea unei comisii de recepție pentru obiectivul mai sus menționat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016;
 • În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

 • Art. 1. – Cu data prezentei se constituie comisia de recepție pentru obiectivul:
  „Lucrări de instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video pentru siguranța cetățenilor în orașul Popești-Leordeni”
  • Președinte: Alin TODIREANU - Administrator Public
  • Membri:
   • Laurentiu-Cristian IVANESCU - Sef Serviciul Educație, Cultura si Protecție Civila
   • Silviu GHEORGHIU - Sef Serviciul Achiziții Publice și Investiții
   • Marius-Adrian PASCU - Șef serv. Financiar Buget
   • Daniel BARCIU - Polițist local asistent Politia Locala
  • Membru de rezerva: Bogdan CERNĂTESCU - Director D.A.D.P.P.
 • Art. 2. – Serviciul Achiziții Publice și Investiții împreună cu membrii comisiei de recepție vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Dipoziția nr. 17 din 13.01.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 17 (100.03 KB)