Dispoziție
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral din orașul Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni:

 • Având în vedere referatul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară înregistrat cu nr. 53156/02.11.2020, privind propunerea stabilirii locurilor speciale pentru afișaj electoral;
 • În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Dispun

 • Articol unic. – Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral, formate din panouri, cu următoarele locații:
  1. Str. Drumul Fermei, intersecție cu șos. Olteniței;
  2. Str. Pârâul Rece, intersecție cu str. Popești Români
  3. Parcul din Piața loan Paul II (Papă 1978-2005);
  4. Str. Leordeni în dreptul stadionului;
  5. Str. Domnița Bălașa intersecție cu str. Constantin Văcărescu - Protoieria Ilfov Sud;
  6. Parcul din cartierul Danubiana - șos. Olteniței nr. 181;
  7. Șos. Olteniței nr. 216 - intrarea în cartierul Agropol;
  8. Str. Breaza nr.36 - zona Biserica Sfinții Voievozi;
  9. Str. Constantin Văcărescu nr.8 în zona Grădinița nr.3 Leordeni;
  10. Str. Leordeni nr.52 în zona Liceului Teoretic Radu Popescu;
  11. Str. Domnița Bălașa nr.13 în zona Școlii Gimnaziale nr.3
  12. Str. Unirii nr. 19 - zona Grădiniței nr. 1 - Popești-Români;
  13. Str. Sf. Leonardo Murialdo nr.1 - Oratoriu;
  14. Șos. Olteniței nr.27 - zona Grădinița nr.4 Transcom;
  15. Str. Școlii nr.4 - zona Dispensar Popești-Leordeni;
  16. Str. Er. Garian Alexandru, intersecție cu str. Livezi;
  17. P-ța Sf. Maria nr. 1;
  18. Parc Mirăslău - str. Mirăslău intersecție cu str. Bateriei;
  19. Str. Amurgului nr.34 - Centrul Comercial "La Strada".

Dipoziția nr. 427 din 3.11.2020

Document semnat
Dispoziția nr. 427 (117.52 KB)