Dispoziție
privind actualizarea delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni:

 • Având în prevederile:
  • Referatul secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 48146/02.10.2019 din care reiese necesitatea actualizării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ- teritorială a orașului Popești-Leordeni;
  • Avizul pozitiv al Serviciului de Telecomunicații Speciale UM 0201, București și județul Ilfov;
  • Avizului conform al Autorității Electorale Permanente nr. 4918/04.10.2019;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1) și (5), privind criteriile pe care trebuie să îndeplinească secțiile de votare din țară, precum și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.7 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară si a stabilirii sediilor acestora;
  • art.6 alin (1) lit.b) din Hotărârea AEP nr.19/2017;
 • Ținând cont de:
  • situația actuală prin care se depășește numărul de alegători peste cifra de 2000 la secțiile de votare nr.70 și nr.88, propunem rearondarea unor artere de la aceste secții de votare, respectiv la secția de votare nr.71 și la secția de votare nr.87;
 • Totodată propunem schimbarea sediului secției de votare nr.87 la următoarea adresă: Strada Sf.Agnes nr.21, lot 48. Acest spațiu va fi utilizat la toate tipurile de scrutin.
  Secția de votare propusă, se află la parter și îndeplinește toate condițiile logistice, necesare pentru buna desfășurare a procesului electoral (spațiu suficient pentru amplasarea cabinelor de vot și a pieselor de mobilier necesare desfășurării activității Biroului electoral, condițiile pentru depozitarea în siguranță a buletinelor de vot), secția de votare este dotată cu toate utilitățile (energie electrică, apă, încălzire, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități).
  Fondurile necesare modificării sediului secției de votare sunt prevăzute în bugetul local
 • În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit.b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Dispun

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 • Art. 2. – Celelalte arondări aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de la intrarea în vigoare a acesteia iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de aceasta, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziției primarului.
 • Art. 4. – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente - Biroul Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștința publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.
 • Art. 5. – Prezenta dispoziția poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

Dipoziția nr. 466 din 7.10.2019

Document semnat
Dispoziția nr. 466 (870.65 KB)