Dispoziție
privind actualizarea delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni:

 • Având în vedere:
  • referatul secretarului orașului Popești-leordeni înregistrat cu nr. 12591/14.03.2019 din care reiese necesitatea actualizării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni;
  • avizul pozitiv al Seviciului de Telecomunicații Speciale UM 0201, București și județul Ilfov;
  • avizului conform al Autorității Electorale Permanente, nr. 7336/18.04.2019.
 • In conformitate cu prevederile:
  • art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1) și (5), privind criteriile pe care trebuie să îndeplinească secțiile de votare din țară, precum și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 7 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară si a stabilirii secțiilor acestora;
  • art.6 alin (1) lit.b) din Hotărârea AEP nr.19/2017.
 • Ținând cont de :
  • situația actuală prin care se depășește numărul de alegători peste cifra de 2000 la secțiile de votare nr. 245 și nr. 246 propunem rearondarea unor artere de la secțiile de votare nr. 245 și nr. 246 la secțiile de votare nr. 69 și 67 si schimbarea sediului a doua secții de votare.
  • Sediilor celor două secții de votare din orașul Popești-Leordeni se află la următoarele adrese: Strada Școlii nr. 6, Șoseaua Olteniței nr. 31A.
  • Aceste spații vor fi utilizate la toate tipurile de scrutin;
  • Secțiile de votare propuse, se află la parter și îndeplinesc toate condițiile logistice, necesare pentru buna desfășurare a procesului electoral (spațiu suficient pentru amplasarea cabinelor de vot și a pieselor de mobilier necesare desfășurării activității Biroului Electoral condițiile pentru depozitarea în siguranță a buletinelor de vot), secțiile de votare sunt dotate cu toate utilitățile (energie electrică, apă, încălzire, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități);
  • Fondurile necesare modificării sediilor celor două secții de votare sunt prevăzute în bugetul local;
 • în temeiul art. 63 alin. (1) lit. a și alin. (2), art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dispun

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ- teritorială a orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 • Art. 2. – Celelalte arondări aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de la intrarea în vigoare a acesteia iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de aceasta, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziției primarului.
 • Art. 4. – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente - Biroul Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștința publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.
 • Art. 5. – Prezenta dispoziția poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

Dipoziția nr. 208 din 23.04.2019

Document semnat
Dipoziția nr. 208 (611.5 KB)