Dispoziție
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral din orașul Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni:

 • Având în vedere referatul secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 18476/18.04.2019 din care reiese propunerea cu locurile speciale pentru afișaj electoral;
 • în conformitate cu prevederile atr.40 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European;
 • în temeiul dispozițiilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispun

 • Articol unic. – Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral, formate din panouri, cu următoarea locație :
  1. Str. Drumul Fermei, intersecție cu șos. Olteniței;
  2. Str. Pârâul Rece, intersecție cu str. Popești Români;
  3. Parcul din Piața Ioan Paul II (Papă 1978-2005);
  4. Str. Leordeni în dreptul stadionului;
  5. Str. Domnița Bălașa intersecție cu str. Constantin Văcărescu - Protoieria Ilfov Sud;
  6. Parcul din cartierul Danubiana - șos. Olteniței nr. 181;
  7. Șos. Olteniței nr. 216 - intrarea în cartierul Agropol;
  8. Str. Breaza nr.36 - zona Biserica Sfinții Voievozi;
  9. Str. Constantin Văcărescu nr.8 în zona Grădinița nr.3 Leordeni;
  10. Str. Leordeni nr.52 în zona Liceului Teoretic Radu Popescu;
  11. Str. Domnița Bălașa nr.13 în zona Școlii Gimnaziale nr.3
  12. Str. Unirii nr.19 - zona Grădiniței nr. 1 - Popești-Români;
  13. Str. Sf. Leonardo Murialdo nr. 1 - Oratoriu;
  14. Șos. Olteniței nr.27 - zona Grădinița nr.4 Transcom;
  15. Str.Școlii nr.4 - zona Dispensar Popești-Leordeni;
  16. Str. Er. Garian Alexandru, intersecție cu str. Livezi;
  17. P-ța Sf. Maria nr. 1;
  18. Parc Mirăslău - str. Mirăslău intersecție cu str. Bateriei;
  19. Str. Amurgului nr.34 - Centrul Comercial "La Strada".

Dipoziția nr. 207 din 18.04.2019

Document semnat
Dipoziția nr. 207 (193.52 KB)