Dispoziție
privind suspendarea întocmirii și emiterii oricăror documentații necesară aprobării planurilor urbanistice zonale PUZ la nivelul orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al arhitectului șef înregistrată cu nr. 3390/07.03.2018 și a adresei nr. 2437/16.02.2018 a VP Ego Concept SRL din care reiese necesitatea emiterii unei dispoziții privind suspendarea întocmirii și emiterii oricăror documentații necesare aprobării planurilor urbanistice zonale (PUZ) care să conducă la modificarea bilanțului teritorial urbanistic al orașului Popești-Leordeni;
  • în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (5), lit. f) și g) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, art. 23 și Anexa nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  • în temeiul dispozițiilor art. 39, art. 68 alin. (1) coroborate art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispun

  • Art. 1. – Începând cu data prezentei până la data de 31.12.2018 se suspendă întocmirea și emiterea oricăror documentații necesare aprobării planurilor urbanistice zonale (PUZ).
  • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Arhitectul Șef și Serviciul de Urbanism și Amenajare a Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții

Dipoziția nr. 87 din 7.3.2018

Document semnat
Dipoziția nr. 87 (347.89 KB)