În data de 15.10.2022 se va realiza campania de informare publică având ca obiect „Programul național de cadastru și carte funciară”

Marți, 11.10.2022

Primăria oraşului POPEŞTI- LEORDENI în calitate de beneficiar şi P.F.A. NECULAI G. MIHAI- ALEXANDRU – INGINER GEODEZ, în calitatea de prestator în cadrul contractului nr. 28735/19.05.2022, având ca obiect “servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 2, 3 şi 18, aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale Popeşti- Leordeni, Judeţul Ilfov

Vă informăm că în data de 15.10.2022, str. Şoseaua Olteniţei 31A, la Sediul Poliţiei Locale/ Starea Civilă, în Sala de Şedinţe, la etajul 1, interval orar 10.00-14.00, din oraşul Popeşti- Leordeni, Judeţul Ilfov, se va realiza campania de informare publică cu participarea reprezentantilor din partea prestatorului, a instituţiilor publice şi a persoanelor interesate.