Anunț Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Marți, 7.07.2020

Vă aducem la cunoștință că în baza Ordinului Comun (Ord.45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep.pentru Admin.Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Min. Transporturilor), a Legii apiculturii nr. 383/2013 și a H.G. 690/1995, Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciu! Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamente avio pentru combaterea larvelor insectelor de disconfort.

Acțiunea se va face cu produsul VECTOBAC WG, insecticid biologic din categoria biocide tip 18, pe baza de Bacillus Thuringiensis, in doza de 0,6 kg/ha, pe margini cursuri de ape, gropi gunoi si alte focare

Produsul nu este toxic pentru albine.

Data si durata aplicării tratamentului:08 IULIE - 16 IULIE 2020, dimineața, după ora 05:30.