Anunţ – Tabelul cu imobilele expropriate din orașul Popești-Leordeni

Marți, 23.01.2020

Orașul Popești-Leordeni anunță titularii dreptului de proprietate ori a oricărui alt drept real asupra imobilelor expropriate prin Dispoziția Primarului Orașului Popești-Leordeni nr. 5/09.01.2020, respectiv imobilul situat în Orașul Popești Leordeni, Tarlaua 55/8 parcela 20 înscris în cartea funciară nr. 105015 număr cadastral 105015, desemnarea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate, în vederea finalizării formalităților aferente procedurii de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești- Leordeni", care își va desfășura activitatea la sediul Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni, din Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria nr. 1, jud. Ilfov, începând cu data de 03.02.2020, începând cu ora 10:00.

Ședințele Comisiei se vor ține zilnic începând cu data indicată și până la data la care vor fi emise și comunicate, potrivit legii, hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.

Tabelele cu imobilele expropriate vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Orașului Popești-Leordeni, precum și pe pagina de internet www.primăria-popești-leordeni.ro.

Tabelul cu imobilele expropriate din Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în condițiile Legii nr. 255/2010 pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes local „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”

Nr. crt.JudețUATNumele și prenumele proprietarului/deținătorului de teren/investițieTarlaua/ ParcelaNr. cadastralNr. carte funciarăSuprafață totală imobil (mp)Suprafață expropriată (mp)
1IlfovPopești-LeordeniȘtefan Constantin
Ștefan Doina
T55/8 P201050151050151154011540