Anunț privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - T 47 - P 659/10, identificat cu nr. Cadastral 6499

Vineri, 19.06.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI.

Elaborator: S.C. PRO ARHITECTURA URBANA SRL

Proprietar: S.C. VERINTERMED SRL PUBLICUL ESTE.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 17.06.2020-11.07.2020, de Luni până Joi între orele: 1400 - 1600.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E +M - CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU AMENAJAREA CIRCULAȚIILOR SI ASIGURAREA UTILITĂȚILOR AFERENTE” în perioada 17.06.2020-11.07.2020;
  • în zilele de luni şi marţi ora: 1200, respectiv, joi ora: 1400;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 021/361.40.29, int. 105, e-mail: urbanism@ppl.ro.