Anunț Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Vineri, 19.06.2020

Vă aducem la cunoștința că în baza Ordinului Comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02,1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locala și 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Min. Transporturilor), a Legii apiculturii nr. 383/2013 și a H.G. 690/1995, Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort (țânțari adulți).

Acțiunea se va face terestru, prin pulverizare cu instalațiile montate pe autoutilitare, seara după ora 21:00, cu produsul CYMINA PLUS, ce acționează prin contact și ingestie, în doza de 50 ml/ha.

Locul unde se efectuează dezinsecția: în interiorul localității - aliniamente D.J., gropi gunoi, spații verzi de utilitate publică.

Produsul „CYMINA PLUS” este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice.

Perioada aplicării tratamentului: 19-27.iunie.2020