Anunț privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - Șos. Olteniței, T14 - P233/22/1, identificat prin nr. cadastral 100390

Marți, 14.07.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI.

Elaborator: S.C. ARHITECT EVOLUȚION SRL

Proprietar: S.C. TRANSPARENT DESIGN SRL.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 13.07.2020-06.08.2020, în zilele de Marți și Joi între orele: 1330 - 1500.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE - HALĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE P+1E, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” în perioada 13.07.2020-06.08.2020;
  • în zilele de Marți şi Joi orle: 1330 1500;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 021/361.40.29, int. 105, e-mail: urbanism@ppl.ro.