Anunț privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - Str. Biruinței, T55/7 - P43, identificat prin nr. cadastral 123787

Marți, 14.07.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI.

Elaborator: S.C. ARHITECT EVOLUTION SRL

Proprietar: CIOBANU OCTAVIAN.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 13.07.2020-06.08.2020, în zilele de Marți și Joi între orele: 1330 - 1500.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLEVTIVE S+P+4E+5ER, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJURIMI ȘI UTILITĂȚI” în perioada 13.07.2020-06.08.2020;
  • în zilele de Marți şi Joi orle: 1330 1500;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 021/361.40.29, int. 105, e-mail: urbanism@ppl.ro.