Anunț privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - Str. Viilor, nr.68 (T52/8 - P2/1), identificat prin nr. cadastral 121956

Marți, 14.07.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI.

Elaborator: S.C. ROZUA ASOCIAȚI SRL

Proprietar: ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 13.07.2020-06.08.2020, în zilele de Marți și Joi între orele: 1330 - 1500.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BISERICĂ S+P, CORP ADMINISTRATIV S+P+2E, ANEXĂ PROVIZORIE CU FUNCȚIUNEA DE BISERICĂ P, AMENAJARE INCINTĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” în perioada 13.07.2020-06.08.2020;
  • în zilele de Marți şi Joi orle: 1330 1500;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 021/361.40.29, int. 105, e-mail: urbanism@ppl.ro.