ANUNȚ - Măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia

Joi, 14.05.2020
  • Potrivit Legii 62 / 2018 proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
  • Pentru recunoașterea acestei buruieni, vă transmitem alăturat prezentarea acestei plante și totodată vă informăm că puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății. (www.ms.ro).
  • Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informații suplimentare, vă recomandam să contactați Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov la telefon 021 311 8235 pentru a obține informațiile necesare.
  • Vă atenționăm că aveți obligația aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie – 15 iulie se constată faptul că nu ați luat măsurile specifice de combatere,veți fi sancționați cu "Avertisment”.
  • În situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 750lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.