Anunț privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - strada Biruinței, T55/7 - PI9, 20, lot 20, identificat prin nr. cadastral 126410

Miercuri, 12.08.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI.

Elaborator: S.C. MHL PROARHIPROD S.R.L.

Proprietar: S.C. SIENA RESIDENCE SRL .

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 11.08.2020 - 04.09.2020, în zilele de Marți și Joi între orele: 1330 - 1500.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL.nr. 25/28.03.2012 (CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE S+P+2E+M, Hmax=12 m, ANEXE ȘI UTILITĂȚI) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+6E în perioada 11.08.2020-04.09.2020;
  • în zilele de Marți şi Joi începând cu ora 1330;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 0374/40.88.19, 0374/40.88.20, 0374/40.88.21-int.118, e-mail: urbanism@ppl.ro.