Anunţ privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - Șoseaua Olteniței, T25 P522/I/1, identificat cu nr. cadastral 1943/1

Vineri, 8.05.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI.

Elaborator: S.C. ARHITECT EVOLUTION S.R.L.

Proprietar: TRACHE ILIE și TRACHE ELENA.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 08.05.2020-01.06.2020, de Luni până Joi între orele: 1400 - 1600.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII - DEPOZITARE, SERVICII PUBLICE, ANEXE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” în perioada 08.05.2020-01.06.2020;
  • în zilele de luni şi marţi ora: 1200, respectiv, joi ora: 1400;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 021/361.40.29, int. 105, e-mail: urbanism@ppl.ro.