Anunț privind consultarea publicului asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal - strada Mirăslău, T53/7 - P44, lot 4, identificat prin nr. cadastral 4752/4

Joi, 3.09.2020

Iniţiator: PRIMARUL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI.

Elaborator: BIA CRAIU FLORIN-IULIAN

Proprietar: BADEA CONSTANTIN și SC CREATIVE VILLAGE Serviciul.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni, P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în perioada 03.09.2020 - 28.09.2020, în zilele de Marți și Joi între orele: 1330 - 1500.

Publicul este invitat să participe la:

  • Discuţii şi propuneri pentru întocmire PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI în perioada 03.09.2020 - 28.09.2020;
  • în zilele de Marți şi Joi începând cu ora 1330;
  • timpul/durata discuţiilor va fi de 2 (două) ore.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi: pe propria pagină de internet şi la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Raluca Forina Popescu, Arhitect şef, adresa P-ţa Sf. Maria, nr. 1, Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, telefon: 0374/40.88.19, 0374/40.88.20, 0374/40.88.21-int.118, e-mail: urbanism@ppl.ro.