Anunț Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat

Vineri, 19.01.2018

Având în vedere necesitatea reglementării circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj care efectuează transport de marfă şi materiale, pe raza orașului Popești-Leordeni, în vederea aplicării prevederilor HCL nr. 86/29.11.2011 coroborate cu prevederile HCL nr. 45/25.05.2012 respectiv HCL nr. 75/18.10.2016, se impune elaborarea unui Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza orașului Popești Leordeni.

REGULAMENT
privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Orașului Popești-Leordeni

 • Art. 1 Prezentul regulament stabileşte modalităţile de eliberare a autorizației de transport pentru vehiculele de mare tonaj care circulă pe străzi cu restricţii de tonaj, ce efectuează transport de marfă şi materiale pe raza orașului Popești-Leordeni. Participanţii la trafic sunt obligaţi prin lege să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră precum şi dipoziţiile specifice din acest regulament.
 • Art. 2 Autorizaţiile de transport se eliberează la sediul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, str. Piața Sf. Maria nr. 1.
 • Art. 3 Autorizaţiile de transport se pot elibera:
  • pentru o zi calendaristică;
  • pentru o lună;
  • pentru un an.
 • Art. 4 Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de transport:
  • copia certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului. În lipsa certificatului se poate prezenta copia cărţii de identitate sau atestatul tehnic RAR;
  • dovada achitării taxei de autorizare (chitanţa de plată achitată la casieria instituţiei sau ordin de plată vizat de bancă);
  • cerere de eliberare a autorizațieie de libera trecere - anexa 1.
 • Art. 5 Plata taxei de autorizare se poate face:
  • La casieria Primăriei orașului Popești-Leordeni, în cuprinsul chitanței se vor face, obligatoriu, mențiuni referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului/vehiculelor pentru care se solicită autorizarea. Fără această mențiune nu se acordă autorizația;
  • Prin ordin de plată, în contul UATO Popești-Leordeni. La rubrica mențiuni/observații a ordinului de plată se vor face, obligatoriu, mențiuni referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului/vehiculelor pentru care se solicită autorizarea. Fără această mențiune nu se acordă autorizația.
 • Art. 6 Autorizaţia de transport se eliberează pe loc dacă sunt întrunite toate cerinţele de emitere, sau în termen de 24 de ore de la solicitare cu condiția întrunirii tuturor cerinţelor de emitere.
 • Art. 7 Autorizaţia de transport se eliberează de către inspectorii de specialitate din cadrul structurii de specialitate Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat în condiţiile şi în conformitate cu prezentul Regulament.
 • Art. 8 Autorizaţia de transport se va păstra de către şoferul autovehiculului autorizat, astfel încât să poata fi prezentată, la cerere, organelor abilitate de control.
 • Art. 7 Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat împreună cu Poliţia Locală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament şi în vederea implementării acestuia.