Anunț Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Miercuri, 20.6.2018

În baza Ordinului Comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admim. Locala si 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/I991 al Min. Transporturilor), a Legii apiculturii nr. 383/2013 şi a H.G. 690/1995, Consiliul Judeţean Ilfov, prin Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort adulţi pe întreg arealul judeţului Ilfov.

  • Locul unde se efectuează tratamentul: TERESTRU - în interiorul localităților, aliniamente D.J., gropi gunoi, alte focare
  • Data și durata aplicării tratamentului: 25.06 - 03.07.2018 SEARA, începand cu ora 2200.
  • Denumirea produsului folosit și doza de aplicare: K'OTHRINE PROFI 250 EC din categoria BIOCIDE, avizat de Ministerul Sanatatii Publice, în doză de 30 ml/ha.
  • Modul de acţiune al biocidului: produsul este toxic pentru albine, peşti și organisme acvatice.
  • Este necesară anunțarea apicultorilor și a cetățenilor de pe raza localități.
  • De regulă, tratamentul se efectuează în prima zi din intervalul menționat, iar în cazul în care condițiile meteo nu permit, se amână pentru ziua următoare favorabilaă aplicării.