Anunț privind selecția pentru funcția de DIRECTOR GENERAL al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL S.R.L

Condiții de participare:

 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de lege
 • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența sau echivalent în domeniu juridic;
 • experiența în management sau în activitatea de conducere a unor instituții publice ori societăți comerciale din sectorul privat – minim 5 ani;
 • studii superioare în domeniul: juridic/economic/tehnic/științe administrative.

Criterii de selecție:

 • îndeplinirea criteriilor generale și specifice și a celor cerute prin OUG 109/2011;
 • cunoștințe în afaceri specifice obiectului de activitate al societății comerciale unde candidatul și-a depus candidatura;
 • experiență în elaborarea – dezvoltarea de strategii corporative;
 • cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanță corporativă;
 • experiență în managementul sau în activitatea de conducere a unor societăți comerciale din sectorul privat – minim 5 ani;
 • abilitați manageriale.

Constituie un avantaj:

 • formare în domeniul economic și al administrației publice;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • cunoștințe de operare PC;
 • formare în domeniul comunicării și relația cu cetățenii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății din orașul Popești-Leordeni, Piața Sfânta Maria, Nr. 1, Construcția C1, Camera Nr. 3.