Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj

  1. Copia certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului. În lipsa certificatului se poate prezenta copia cărții de identitate sau atestatul tehnic RAR;
  2. dovada achitării taxei de autorizare (chitanța de plată achitată la casieria instituției sau ordin de plată vizat de bancă);
  3. cerere de eliberare a autorizației de liberă trecere [ model cerere ].