Situația drepturilor salariale

Transparenţa veniturilor salariale – Primăria oraşului Popeşti-Leordeni

întocmită la 30.03.2020 conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Funcţii de demnitate publică

FuncțiaIndemnizație lunarăIndemnizație maximă lunară
Primar 13520
Viceprimar11440
Consilier local1352

Funcţii publice

FuncțiaGradațiaSalariul 30.03.2020Spor viză CFP Lg.nr.153/2017Indemnizație de hrană Lg.nr. 153/2017Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015
Secretar 511440-
Director executiv I3108894164
Director executiv I511440-11904
Arhitect sef I4 10.6134164
Șef serviciu I298614164
Șef serviciu I3 10.3544164 11.904
Șef serviciu I410613416411904
Șef serviciu I5108784164
Consilier juridic superior4 7.530 10%4164
Consilier superior373464164
Inspector superior3 7.346 10%4164
Inspector superior475304164
Consilier superior5 7.7184164
Inspector superior5 7.718 4164
Inspector principal2 5.1654164
Inspector principal3 5.4234164
Inspector principal4555910,00 %4164
Inspector principal556984164
Inspector asistent039524164
Inspector asistent142484164
Inspector asistent2 4.461 4.164
Inspector asistent3 4.684 10% 4.164
Inspector asistent4 4.801 4.164
Inspector asistent549214164
Inspector debutant036824164
Inspector debutant139584164
Inspector debutant241564156
Inspector debutant3 4.3634164
Inspector debutant444724164
Inspector debutant545844164
Referent superior342654164
Referent superior544814164
Referent principal234984164
Referent principal336734164
Referent principal437654164
Referent principal538594164
Referent asistent231704164
Referent asistent434114164
Referent asistent534964164
Referent debutant024754164
Referent debutant327944164
FuncțiaGradațiaSalariul 30.03.2020Norma hrana/an – OMDRAP nr.496/2015
Polițist local I superior5 7.718 11.904
Polițist local I principal4555911904
Polițist local I asistent1424811904
Polițist local I asistent2 4.461 11.904
Polițist local I asistent3468411904
Polițist local I asistent5492111904
Polițist local I debutant2415611904
Polițist local I debutant5458411904
Polițist local II asistent3 3.575 11.904
Polițist local III asistent1 3.019
Polițist local III asistent2 3.170 11.904
Polițist local III asistent3 3.328 11.904
Polițist local III asistent4 3.411 11.904
Polițist local III principal2349811904
Polițist local III principal5 3.859 11.904
Polițist local III superior5448111904

Funcţii contractuale

Funcția Gradația Indemnizație de hrană Lg.nr.153/2017Salariul 30.03.2020
Administrator Public - 11.440
Consilier cabinet primar4 4.164 6.620
Secretar cabinet primar541644040
Inspector II341644585
Inginer sistem I541644610
Bibliotecar I441644119
Referent II341643155
Sofer I541643652
Sofer II241643076
Sofer II341643229
Sofer II441643310
Sofer II541643393
Muncitor calificat I541643652
Muncitor calificat II541643393
Muncitor calificat III241642935
Muncitor calificat III441643159
Muncitor calificat III541643237
Muncitor calificat IV241642.794
Asistent personal041642232
Asistent personal141642400
Asistent personal241642520
Asistent personal341642646
Asistent personal441642713
Asistent personal541642781

*1) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 153/2017.

*2) Membrii Comisiei de concurs, Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și persoanele care asigură secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație de 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 618 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

*3) Membrii Comisiei de disciplină, secretarul acesteia, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă au dreptul la o indemnizație lunară de 1% din salariul de bază al fiecăruia și se acordă în lunile în care comisia de disciplină își desfășoară activitatea, conform prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

*4) Personalul care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22 și 06 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază conform art.20 din Legea nr. 153/2017. Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25 din Legea nr. 153/2017.

*5) Atât funcționarii publici cât și personalul contractual beneficiază de o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 lei conform H.G.nr. 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță și O.U.G nr.8/2009.

*6) Indemnizația de hrană a este acordată obligatoriu în perioada 2019 - 2020, conform art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017, personalului din cadrul instituției, lunar, la nivelul a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

*7) Salariul lunar este stabilit conform HCL nr.6/2019.Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ,fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar - art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.