Anunț publicitar nr. 481/5.01.2023– Achiziție publică: Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei

27 FEBRUARIE 2023 - CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 150.000.000 LEI (DIN CARE 105.946.686,85 LEI PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL, IAR DIFERENȚA ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 44.053.313,15 LEI PENTRU REFINANȚAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE)

NR. 481/05.01.2023

ANUNȚ PUBLICITAR-ACHIZIȚIE PUBLICĂ

CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 150.000.000 LEI (DIN CARE 105.946.686,85 LEI PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL, IAR DIFERENȚA ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 44.053.313,15 LEI PENTRU REFINANȚAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE)

Modalitatea de atribuire: Negociere.
Sursa de finanțare: Bugetul local al UAT Orașul Popești-Leordeni.
Tip contract: Servicii.
Cod clasificare CPV: 66113000-5-Servicii de acordare credit (Rev 2).
Descrierea contractului: Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de până la 44.053.313,15 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale).
Valoarea estimată este: 113.714.910,25 lei.
Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut.
Termen limită primire oferte: 27.02.2023, ora 11:00.
Deschidere oferte: 27.02.2023, ora 11:30.
Termen limită solicitări clarificări: 20.02.2023, ora 16:00.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să-și mențină oferta: 180 zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Pentru cei interesați, situațiile financiare si restul informațiilor relevante pot fi solicitate în scris la următoarele adrese de email: office@financepublic.ro, achizitii@ppl.ro.

Hotărârea nr. 51/27.03.2023 privind modificarea art.4 din HCL nr. 156/21.12.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de până la 44.053.313,15 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale), modificată prin HCL nr.7/12.01.2023

ERATA

Următoarele date, prevăzute in anunțul nr. ADV1338700 publicat in data de 06.01.2023, de autoritatea contractanta Orașul Popești Leordeni, denumire contract „Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investitii de interes local, iar diferența in valoare de pana la 44.053.313,15 lei pentru refmantarea datoriei publice locale)“, se modifica după cum urmeaza:
Denumire Contract: “Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 101.193.009,69 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investitii de interes local, iar diferența in valoare de pana la 48.806.990,31 suma formată din sold actual 45.602.483,71 lei si fond disponibil 3.204.506,60 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale)”,
in loc de „contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investitii de interes local, iar diferența in valoare de pana la 44.053.313,15 lei pentru refinantarea datoriei publice locale”).

Termen limita primire oferte: 03.03.2023, ora 11:00 (in loc de 27.02.2023, ora 11:00).
Deschidere oferte: 03.03.2023, ora 11:30 (in loc de 27.02.2023, ora 11:30).
Termen limita solicitări clarificări: 24.02.2023, ora 16:00 (in loc de 20.02.2023, ora 16:00).
Valoarea estimata: 109.771.234,75 lei (in loc de 113.714.910,25 lei).

Celelalte condiții prevăzute in anunțul publicitar nu se modifica.

Document semnat.

Răspunsuri și clarificări

Nr. 2228/13.01.2023 SOLICITANT 1

Nr. 2230/13.01.2023 SOLICITANT 1

Nr. 2235/13.01.2023 SOLICITANT 3

Nr. 2241/13.01.2023 SOLICITANT 2

Nr. 2633/16.01.2023 SOLICITANT 1

Nr. 5354/31.01.2023 SOLICITANT 4

Nr. 10549 /27.02.2023 SOLICITANT 4

Nr. 15763 /22.03.2023 SOLICITANT 4