Anunț publicitar – Achiziție publică nr. 23849/21.05.2020

Anunț publicitar – Achiziție publică
privind contractarea unei finanțări rambursabile interne in valoare de 50.183.680,53 lei, în vederea asigurării finanțării obiectivelor de interes local

 • Modalitatea de atribuire: Negociere
 • Sursa de finanțare: Bugetul local al UAT Orașul Popești Leordeni
 • Tip contract: Servicii
 • Cod clasificare CPV: 66113000-5 Servicii de acordare credit (Rev. 2)
 • Descrierea contractului: Contractarea unei finanțări rambursabile interne in valoare de 50.183.680,53 lei, in vederea asigurării finanțării obiectivelor de interes local conform documentației de atribuire
 • Valoarea estimata este: 18.221.260,37 lei
 • Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
 • Termen limita primire oferte: 12.06.2020, ora 11:00
 • Deschidere oferte: 12.06.2020, ora 11:30
 • Termen limita solicitări clarificări: 05.06.2020, ora 16:00
 • Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mențină oferta: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor

Pentru a obține cererea de ofertă și restul documentației de atribuire, cei interesați pot trimite o solicitare scrisă la următoarele adrese de email: contact@eucb.ro, achizitii@ppl.ro.