Anunț nr. 36162/31.07.2019 – cerere de ofertă pentru închirierea unui imobil

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni, cu sediul în Popești-Leordeni, Str. Piața Sfânta Maria nr. 1, CUI 4505596, organizează în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cererea de ofertă pentru închirierea unui imobil în suprafață de 85 mp, situat în strada Leordeni nr. 122.

Perioada de închiriere: 2 ani.

Nivelul minim al chiriei lunare pentru imobilul mai sus menționat este de 28 lei/mp fără TVA.

Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Popești-Leordeni până cel târziu în data de 02 august 2019, orele 12.00, în plic, stampilate și semnate „conform cu originalul”.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Popești-Leordeni, în data de 05 august 2019, orele 11.00.