Proces verbal

Încheiat azi 15.05.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 218/09.05.2019, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă cu curte interioară Grădinița cu program prelungit nr. 3”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție la obiectivul Grădinița nr.2, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție la obiectivul Grădinița nr. 3, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni, jud.Ilfov pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 (una) abținere (Radu I.).

Se dă citire ordinii de zi.
Doamna consilier Năstase Iosif propune suplimentarea cu următoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de la nivelul Consiliului local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Ziua Copilului - 1 Iunie - Marea Sărbătoare a Curajului; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta