Contact - Biroul Electoral de Circumscripție nr. 7

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - DUMINICĂ: 9:00-17:00
Relația cu publicul și accesul la informațiile de interes public se asigură, de regulă, prin telefon și/sau alte mijloace electronice.

Persoane de contact:
Procuror Scarlat Marian Cristian - președinte. Tel 0731 231 682;
Amihălăchioaei Mirela - personal tehnic auxiliar. Tel 0725.709.997
Email: if.popestileordeni@bec.ro.

PREȘEDINTE: Procuror Scarlat Marian Cristian.
LOCȚIITOR: Procuror Dănescu Alexandru.