Proces verbal

Încheiat azi 31.08.2022 ora 1300cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din strada Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 384/25.08.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 45872/26.08.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Popesti-Leordeni și depunerii dosarului de finanțare în cadrul Programului Iluminat Public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu; inițiator: Grupul Consilierilor Locali ai Alianței USR-PLUS.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reparații canal colector „Viscofil” și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”; inițiator: p.Primar - Todireanu Constantin Alin - Administrator public (cf. Dispoziției nr. 317/08.07.2022).
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.

Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 abținere (Șutru Pavel).

Se dă citire ordinii de zi. Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii cu următoarele proiecte de hotărâri:
-(1) privind desemnarea reprezentantului orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
-(2) privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și în Consiliul de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din orașul Popești-Leordeni.

Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Are cuvântul dl. Dumitrescu. Acesta îi solicită dl. Todireanu să răspundă de ce în urma votului din august 2021 când s-a aprobat externalizarea sistemului de Iluminat nu a urmat și concesionarea acestuia.
Dl. Todireanu răspunde: acest sistem este foarte costisitor, la ora actuală nu ni-l permitem.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (Consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Are cuvântul dl. Nistor A: de unde se va face rost de fonduri pentru realizarea acestui proiect?
Gheorghiu Silviu răspunde: de la bugetul local.
Dl. Nistor întreabă: când se vor demara lucrările?
Dl. Gheorghiu Silviu răspunde: în funcție de derularea procedurii de expropriere.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Propuneri:
1. Nistor Andrei îl propune pe C. Dumitrescu
2. Șutru Pavel îl propune pe Cazacu Silviu
3. Lorin I îl propune pe Mutulescu Antonio
Se supune la vot prima propunere : 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR PLUS) și 11 abțineri.
Se supune la vot a doua propunere: 9 voturi pentru și 10 abțineri (consilierii USR PLUS + Lorin I și Șerban I)
Se supune la vot a treia propunere : 2 voturi pentru (Serban I și Lorin I) și 17 abțineri.
Întrucât nici una dintre cele trei propuneri nu a întrunit nr. de voturi necesar, se revine cu propuneri:
1. Dl. Șutru îl propune pe dl. Cazacu
2. Dl Nistor îl propune pe dl. Dumitrescu
Se supune la vot prima propunere: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR PLUS).
Se supune la vot a doua propunere: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Propuneri:

Dl. Nistor A propune:
- Liceul Teoretic „Radu Popescu” - CA + CE AC - Păun Cynthia
- Șc. Gimazială Ioan Bădescu - CA + CEAC - Bazac Daniel
- Șc. Gimnazială nr.3 - CA + CEAC - Dumitrescu Cristian
- Grădinița Apollo Kids - CA +CEAC - Horeanu Alexandru
- Grădinița Rose Garden - CA + CEAC - Turean Octavian
- Grădiniță Inima lui Isus - CA + CEAC - Nistor Andrei
- Grădinița „Maria Natalia ” - CA + CEAC - Barbu Virgil
- Grădinița ”Sf. Agnes” - CA + CEAC - Turean Octavian

Dl. Mitran C. propune:
-Liceul „Radu Popescu” - CEAC - Șutru Pavel - CA - Lorin Ionuț, Șutru Pavel și Șerban I.
- Șc. Gimazială „Ioan Bădescu” - CEAC - Cazacu Silviu - CA - Oncuța Elena, Cazacu Silviu
- Șc. Gimnazială nr.3 - CEAC - Ștefanescu George Adrian - CA - Lorin Ionuț
- Grădinița „Apollo Kids” -CEAC - Stan Florin - CA - Stan Florin
- Grădinița Rose Garden - CA + CEAC - Târțău Valeriu
- Grădiniță „Inima lui Isus” - CA + CEAC - Ion Alexandru
- Grădinița „Maria Natalia ” - CA + CEAC - Șerban I - CEAC - Târțău V - CA
- Grădinița ”Sf. Agnes” - CA + CEAC - Lorin Ionuț
Se trece la vot.
Propunerile dl. Nistor A: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR PLUS) și 11 abțineri
Propunerile dl. Mitran C: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR PLUS).

Punctul 7:Diverse:

D-na Păun dorește să adreseze câteva întrebări dl. Todireanu la care solicită să i se răspundă în scris.
- „S-au făcut solicitări către părinți de pe o zi pe alta să depună cereri pentru creșă de la El Dorado fiindcă erau necesare 100 de cereri pt. a aplica la fonduri europene”
- „Dacă s-a întrunit nr. cereri respectiv 100”
- „Care sunt pașii următori?”
- „Când va fi gata creșa?”
-„Ce nr. de copii va comoda în final?”
- „Din ce structură se va realiza construcția?”
De asemenea, dl. Nistor dorește să adreseze câteva întrebări la care să i se răspundă în scris, astfel:
-„Care este stadiul parcării (de la Parc)”?
-„Când se estimează că va fi dată în folosință această parcare”?

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

p.Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca Gabriela

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței