Proces verbal

Încheiat azi 31.07.2021 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Convocatorul Grupului consilierilor Alianței USR PLUS Popești-Leordeni în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. b. din Codul Administrativ și convocarea consilierilor locali nr. 37910/27.07.21, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al oraşului Popesti-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se constată lipsa de cvorum așa cum prevede legea, prezența este de 6 membri prezenți și 2 online.

Se prezintă domnul Ștefan Darie care prezintă în original certificatul de grefă emis în data de 15.07.2021 care solicită includerea pe liste și punerea în drepturi ca și consilier local, având în vedere mențiunea din acesta. Executorie de drept.
Am solicitat ca hotărârea instanţei să fie prezentată în original cu mențiunea de definitivă.
Acesta menționează că Prefectura Ilfov nu a făcut recurs, conform linkului ataşat mailului.

Se declară închisă ședința.

Consilier local,
Nistor Andrei
Horeanu Alexandru

p. Secretar general UAT,
Iscu Ștefania

Document semnat