Proces verbal

Încheiat azi 29.08.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.233/23.08.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru serviciile conexe de utilitate publică prestate de către operatorul SC VITAL BLUE AQUA pe sistemele de alimentare cu apă și canalizare - initiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tudor Dorel din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni - initiator Primar Petre Iacob
  3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duminic Maria - initiator Primar Petre Iacob.
  4. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești Leordeni la 30.06.2017- initiator Primar Petre Iacob. Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Domnul președinte de ședință propune dezbaterea proiectelor după cum urmează: punctul 2 va deveni punctul 1, punctul 3 va deveni punctul 2, punctul 1 va deveni punctul 3, punctul 4 va fi proictul suplimentat, iar punctul 5 diverse.
Se supune la vot propunerea, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tudor Dorel din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni - initiator Primar Petre Iacob Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duminic Maria - initiator Primar Petre Iacob.
Domnul președinte de ședință propune suspendarea lucrărilor ședinței pentru 15 minute pentru ca, comisia de validare constituită prin HCL nr.49/22.06.2016 să procedeze la analizarea documentației privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Duminic Maria.
Se reiau lucrările ședinței Consiliului Local.
Domnul președinte dă citire proiectului de hotărâre și al procesului verbal nr.27747/29.08.2017, al comisiei de validare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru serviciile conexe de utilitate publică prestate de către operatorul SC VITAL BLUE AQUA pe sistemele de alimentare cu apă și canalizare - initiator Primar Petre Iacob.
Se dă citire documentaţiei.
Domnul consilier Alexandru Ion are cuvântul
La sesiunea de pregătire pe care am avut-o la Gura Humorului exact asta ne-a spus domnul professor, că taxele astea intră în socoteala distribuitorului.
Acum am învățat ceva acolo, ați fost prezenți la pregătirea de atunci , eu vreau doar să-mi motivez votul împotrivă.

Domnul consilier local Niculae Anton întreabă dacă acest proiect este legal?
Doamna secretar răspunde:
Da, acest proiect are bază legală – art.43, alin 8 din legea 51/2006.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 (una) abținere (Radu Iosif) și 4 voturi împotrivă (Dogaru Ion, Voicu Claudiu, Alexandru Ion, Afronie Alin).

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești Leordeni la 30.06.2017 - initiator Primar Petre Iacob.
Se dă citire documentaţiei.
Domnul consilier Dogaru Ion:
Aș vrea să subliniez un singur aspect, domnule primar la partea de dezvoltare s-au cheltuit decât 174 000, multe primării spun că nu au bani, noi avem bani și avem investiții de făcut foarte multe și este păcat să rămână bani.
Domnul Primar:
Avem trama stradală și reabilitarea blocurilor, nici nu cred că vor ajunge. În anii trecuți au rămas bani pentru că i-am primit în decembrie.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Diverse.
Se dă citire adresei nr.23716/18.08.2017 a Sport Club Popești-Leordeni referitoare la degradarea acoperișului clădirii și solicitarea acordului pentru efectuarea reparațiilor necesare.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil cu respectarea prevederilor legale.
Solicitarea nr.26391/22.08.2017 a Liceului Teoretic Radu Popescu, nr.27097/23.08.2017 a Grădiniței Inima Lui Isus privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local.
Propuneri:

  • pentru Liceul Teoretic Radu Popescu: Șutru Pavel, Cazacu Adriana
  • pentru Școala Gimnazială nr.3: Ursuleac Iulian
  • pentru Grădinița Inima Lui Isus: Alexandru Ion
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Solicitarea nr.21392/26.06.2017 a SC Diamond's Elyas SRL privind ocuparea temporară a domeniului public a suprafeței de 2 mp, situat pe șoseaua Olteniței nr.64 – perioada 10.07 – 31.12.2017.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 6 voturi pentru, 6 abțineri și 6 voturi împotrivă.
Consiliul Local acordă aviz negativ.
Solicitarea nr.27156/24.08.2017 a SC Pozitiv Twings Grup SRL privind ocuparea unei suprafețe de 10 mp pe str. Oituz.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot: 2 voturi pentru, 6 abțineri și 8 voturi împotrivă.
Consiliul Local acordă aviz negativ.
Solicitarea nr.24759/27.07.2017 a SC Rausal SRL privind ocuparea temporară a unei suprafețe de 3 mp pe str. Oituz, în perioada 27.07 – 30.10.2017. Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot: 10 voturi pentru, 3 voturi abțineri și 5 voturi împotrivă.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Are cuvântul domnul consilier Niculae Anton:
Aș dori să fac două recomandări:
1- Îl rog pe domnul viceprimar să facă o popularizare a traseului și a tarifelor privind transportul în comun RATB.
El a fost foarte bine receptat de către persoanele care sunt interesate.
2- Să solicităm o suplimentare cu două mașini.

Domnul viceprimar răspunde:
Se vor lua măsuri pentru popularizare, comunicăm tarifele.
Are cuvântul domnul consilier Radu Iosif:
Doresc să comunic că sunt necesare lucrări la Grădinița Transcom.
S-au luat masurile necesare.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta