Proces verbal

Încheiat azi 27.09.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52 convocată prin dispoziția primarului nr. 446/22.09.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.52353/22.09.2023, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul "Centru de Evidența Informatizată a Persoanei și a Poliției Comunitare Popești-Leordeni”, situat în Orașul Popești-Leordeni, sos. Olteniței, tarla 19, parcela 440, Județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul proprietate publică, „GRĂDINIȚA NR. 1” situat în intravilanul Orașului Popești - Leordeni, Str. Unirii nr. 21 (cv. 12, parcela 180), jud. Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul proprietate publică „Grădinița cu program normal nr.2”, situat în intravilanul orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr.2, (Cv. 98, Parcela 3250) județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul proprietate publică „Grădinița nr. 4”, situat în orașul Popești-Leordeni, sos. Olteniței, nr.27, județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul „CĂMIN CULTURAL” situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, str. Școlii nr. 2bis, Județul Ilfov (Cv 98, Parcela 3249)- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul, „Teren Parc Stadion” proprietate publică, situat în orașul Popești-Leordeni, T16, P258, lot 1, județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul în suprafață de 3.053 mp situat în orașul Popești-Leordeni, Tarla 19, Parcela 410, lot. 1, jud. Ilfov, aflat în domeniul privat al orașului- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului proprietate publică, situat în Orașul Popești-Leordeni, T16, P258, lot 2, Județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul în suprafață de 2.531 mp, situat în orașul Popești-Leordeni, Tarla 19, Parcela 410, lot. 3, jud. Ilfov, aflat în domeniul privat al orașului- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru proprietatea imobiliară, proprietate publică, „Gospodăria de apă” situată în Orașul Popești - Leordeni, str. Garian Alexandru, nr.6, tarla 30, parcela 803, Județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru imobilul, proprietate publică „Teren Parc în suprafața de 6.154 mp” situat în orașul Popești-Leordeni, cv. 20, parcela 445, 447, 449-459, 461, 462, 464-466, județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul, proprietate publică „DISPENSAR” situat în Orașul Popești-Leordeni, str. Școlii nr. 4, Județul Ilfov (Cv. 98, Parcela 3251)- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul proprietate publică „Grădinița nr. 3”, situat în intravilanul Orașul Popești-Leordeni, str. Constantin Văcărescu nr. 13, Județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul proprietate publică situat în jud. Ilfov, Oraș Popești-Leordeni, Str. Leordeni nr. 52, Liceul Teoretic Radu Popescu- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul proprietate publică situat în jud. Ilfov, Oraș Popești-Leordeni, Piața Sfânta Maria nr. 1, „Primăria Orașului Popești-Leordeni”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul proprietate publică ȘCOALA „IOAN BĂDESCU” situat în Orașul Popești-Leordeni, str. Școlii nr. 6, Județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul proprietate publică ȘCOALA Gimnazială nr.3 situat în Orașul Popești-Leordeni, str. Domnița Bălașa nr. 13 (cv.152, P5069), Județul Ilfov- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în jud. Ilfov, Oraș Popești-Leordeni, Str. Leordeni nr. 122, aflat în domeniul public- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 19. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul, proprietate publică „STAȚIE DE SALVARE” situat în Orașul Popești - Leordeni, str. Dispensarului nr. 1A, Județul Ilfov (Cv 98, Parcela 3252)- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea normei de hrană acordată personalului Direcției de Poliție Locală, stabilită prin H.C.L nr.91/28.10.2015- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii tarifului pe anumite segmente de lucrări prestate de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 22. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Șerban Ionuț propune suplimentarea cu punctul 23 - diverse.

Se supune la vot propunerea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Doamna consilier Oncuța Elena invocă prevederile art.228 C.A. pentru proiectele de la punctele 21 și 22 de pe ordinea de zi, și nu va mai fi luată în calcul pentru cvorumul necesar adoptării acestor hotărâri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 12:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 13:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 14:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 15:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 16:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 17:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 18:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 19:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 20:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 21:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 22:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 23:Diverse.
Desemnarea reprezentanților Consiliului Local pentru Grădinița cu P.P. „Maria Natalia” după cum urmează:
CEAC - Șerban Ionuț
CA - Târțău Valeriu
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței