Proces verbal

Încheiat azi 26.08.2021 ora 900 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația AVAYA, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 349/20.08.2021 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 42197/20.08.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind schimbarea locației Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 Popești-Leordeni din strada Leordeni nr. 52 în locația din strada Drumul Fermei 91F;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al oraşului Popesti-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-Plus.
  4. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu nr. 85/26.08.2020 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate Reabilitare Iluminat Public, în orașul Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Oportunitate, Regulamentului Serviciului de Iluminat Public, Caietului de Sarcini și a Strategiei de Dezvoltare, în orașul Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui pachet cu cărți și rechizite școlare elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022 în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice;inițiator: Primar Petre Iacob.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare și a cuantumului gratuității la transportul urban cu metroul, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;inițiator: Primar Petre Iacob.
  10. Diverse.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

Domnul Darie Ștefan: Domnule președinte înainte de a începe aș dori să pun o întrebare dacă se poate. În primul rând doresc dreptul la vot. Știți foarte bine că sunt două decizii ale instanțelor care spun foarte clar, una suspendă Ordinul Prefectului și cealaltă suspendă decizia de excludere din partid. Deci, din punct de vedere juridic eu la ora actuală sunt consilier, drept pentru care solicit dreptul de vot și consemnarea în procesul verbal.

D-na secretar Margareta Ichim: din punctul meu de vedere, domnul Darie Ș. nu poate vota astăzi. Așteptăm răspunsul de la Instituția Prefectului Județ Ilfov.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele cinci proiecte de hotărâre: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată: unanimitate voturi pentru. Diverse va deveni pct. 15, după renumerotare.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire proiectului.
Propunere Cazacu Silviu: Șutru Pavel.
Domnul Primar: din punctul meu de vedere referitor la validarea supleantului care a fost făcută de către instanță, părerea mea este să-l lăsați pe d-nul Darie să voteze, așa cum votează și d-nul Târțău și să facă doamna secretar opinie separată la prefect.
D-na secretar: opinia separată presupune că trebuie să fie pe fiecare proiect de hotărâre. Dacă fac opinie separată, hotărârile vor putea fi puse în executare, dar nu mai atrag răspunderea secretarului.
Se supune la vot propunerea de președinte: unanimitate voturi pentru

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Nistor A.: îi rog pe colegi să-și exprime punctul de vedere. Aș vrea ca fiecare grup să justifice votul, să înțelegem un pic, este un proiect destul de important. Dacă votăm numai cu da sau nu, nu se înțelege nimic. Noi am făcut acest proiect, este cea mai viabilă soluție, cei 6000 mp sunt gratis, se poate construi imediat. Aș vrea să dezbatem un pic situația.
D-nul președinte: doriți să spuneți careva din grup ceva? Nu! Ok.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței), 0 (zero) împotrivă și 11 abțineri.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Domnul Bogdan T.: atât eu cât și colega mea Păun Cynthia avem copii la clasa pregătitoare și vrem să ne recuzăm de la acest vot. Bogdan T. și Păun Cynthia au ieșit din sală.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru (17).
D-nul Bogdan T. și d-na Păun au revenit la lucrările consiliului.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
D-nul consilier Bogdan Toader depune un amendament înregistrat sub nr. 43289/26.08.2021.
Se dă citire amendamentului.
Se supune la vot (amendamentul): 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-Plus), 3 voturi împotrivă (Ștefanescu A., Târțău V. și Alexandru I.) și 8 abțineri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Are cuvântul Dumitrescu C.: aș vrea să spun câteva motive pentru care acest proiect este benefic și pentru care ar trebui să fie votat. În primul rând pe teritoriul orașului avem o groapă de gunoi care este închisă dar emană timp de 30 de ani niște cantități de poluanți, orașul este cu cea mai mare dezvoltare, cu praf, noxe de la mașini. Acest proiect prevede montarea senzorilor în unitățile de învățământ. Această firmă monitorizează și emite rapoarte și recomandări. Acest proiect este gratis.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-na consilier Păun C.: acest proiect reprezintă o oportunitate importantă de a fluidiza traficul din Popești-Leordeni, să fluidizăm ieșirile din Popești către București pe Cheile Turzii Apărătorii Patriei. Această donație nu e prima oară când este în atenția primăriei, în 2018 primăria a solicitat Congregației să facă această donație. Congregația a fost de acord să doneze 2 ml de drum, între timp noi am descoperit că avem nevoie de 3 ml, am solicitat Congregației care a fost de acord. Deci, această donație a fost practic inițiativa primăriei. Am aflat că există o problemă cu titlul de ofertă, aceasta este donație cu sarcină, condiție să se transforme în drum și nu în altceva. A doua condiție ca gardul Congregației odată dărâmat să fie refăcut pentru că nu-i așa este pierdere din partea lor, ceea ce nouă ca idee de cheltuială și dezavantaj ni se pare mult sub avantajele pe care acest proiect le oferă. În același timp ni s-a pus în vedere, după depunerea proiectului faptul că o porțiune de stradă aparține sectorului 4. Acest lucru nu e un obstacol, așa cum s-a procedat și cu pasarela, colaborare cu primăria s. 4 și orașul Popești-Leordeni așa va fi și cu Primăria Municipiului București. Cu toate acestea am trimis acum 2 zile, ara solicitat o opinie legală și amendamentul nr. 43292/26.08.2021 ca să ne asigurăm că lucrurile sunt în legalitate. Dacă din anumite motive acest protocol pică, donația devine nulă și primăria nu pierde nimic.
Mitran C.: acești 600 m, ne costă 100.000 Euro.
Păun: voiam să spun că nu există niciun motiv pentru care acest proiect să nu se voteze, dar dacă colegii se abțin sau votează împotrivă vă rog să-mi explicați de ce pentru că este foarte important și pentru oameni să știe de ce votați împotrivă.
D-nul consilier Andrei N.: înțeleg ca d-nul Mitran zice că acest gard costa 100.000 Euro, nu are cum să coste. Acel proiect tehnic este informativ și ar costa maxim 30.000 €, iar terenul valorează 180.000 €.
Are cuvântul domnul administrator public Todireanu A.: supun atenției faptul că avem proiect care prevede o donație cu destinație exclusivă de a lărgi o stradă care se află în alt oraș. Noi nu știm dacă administratorul acestei străzi este de acord cu acest proiect. M-am ocupat de un proiect similar, am venit înainte cu decizie din Consiliul General al Capitalei și cu încă o decizie din Consiliul S. 4. Se impune un punct de vedere al administratorului acelui drum și al proprietarului acelui drum.
D-nul consilier Bogdan T.: aș vrea să întreb colegii pe acest drum circulă cetățeni din sect. 4 sau cetățeni din Popești-Leordeni. Să facem toate demersurile pentru a îmbunătăți situația în Popești.
D-nul consilier Cazaciu S.: nu putem accepta donația până nu avem toate demersurile tăcute.
D-nul Mitran: dacă consilierii USR-Plus vin cu acordul proprietarului drumului, noi suntem de acord.
D-na Păun C.: către d-nul Cazacu, pașii normali ar fi: se acceptă donația, se merge către PMB, discutăm contractul, dărâmăm gardul. Pentru d-nul Todireanu: ați zis că vorbiți la direcția patrimoniu.
D-nul Todireanu: nu am reușit să vorbesc, s-a schimbat conducerea din primăria capitalei.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-Plus) și 11 abțineri.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-Plus).

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Diverse.
Solicitarea nr. 35530/2021 a S.C. RICOS PROD SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 4 m2
Se dă citire documentației. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 33955/2021 a S.C. CIHAN MARKET privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 12 mp. Se dă citire documentației. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Desemnarea reprezentanților în CA și CEAC din unitățile de învățământ:
Liceul Teoretic Radu Popescu:
Lorin I. CA vot: 11 pentru și 8 abțineri
Șutru P. CA vot: 11 pentru și 8 abțineri
Horeanu A - CA vot: 8 pentru, 1 împotrivă și 10 abțineri.
Școala Gimnazială Ioan Bădescu:
Oncuța Elena - CA vot: 11 pentru și 8 abțineri
Cazacii Silviu - CA vot: 11 pentru și 8 abțineri
Virgil Barbu - CA vot: 8 pentru și 11 abțineri
Școala Gimnazială nr. 3:
Ștefanescu Adrian CA vot: 11 pentru și 8 abțineri
Lorin Ionuț - CA vot: 11 pentru și 8 abțineri
Dumitrescu Cristian CA vot: 8 pentru, 1 împotrivă și 10 abțineri
Grădinița Sf. Agnes:
Turean Octavian vot: unanimitate pentru.
Grădinița Inima lui Isus:
Ion Alexandru vot: 11 pentru și 8 abțineri
Vasile Dorn vot: 8 pentru și 11 abțineri
Grădinița Rose Garden:
Păun Cynthia vot: 8 pentru și 11 abțineri
Valentin Târțău vot: 11 pentru și 8 abțineri
Grădinița Apollo Kids:
Stan Florin vot: 11 pentru și 8 abțineri
Vasile Dorn vot: 8 pentru, 1 împotrivă și 10 abțineri
Grădinița "Miles of Smiles"
Șerban Ionuț vot: 11 pentru și 8 abțineri
Valentin Târțău vot: 11 pentru și 8 abțineri
Bogdan Toader vot: 8 pentru și 11 abțineri
Se dă citire petiției nr. 40716/11.06.2021 a unor cetățeni din orașul Popești-Leordeni.
Consiliul Local a luat act de petiție.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat