Proces verbal

Încheiat azi 26.07.2021 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Convocatorul Grupului consilierilor Alianței USR PLUS Popești-Leordeni în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. b. din Codul Administrativ și convocarea consilierilor locali nr. 37171/22.07.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al oraşului Popesti-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost suplimentată: unanimitate de voturi pentru. Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.

Are cuvântul dl. Silviu Cazacu: „Doresc să vă amintesc faptul că, în calitate de reprezentanți aleși ai cetăţenilor, fundamentul puterii decizionale care ne-a fost încredințată este reprezentat de interesul colectiv al cetăţenilor din Popești-Leordeni. La momentul analizării, de fiecare dintre noi, a proiectului de hotărâre trebuie să avem în vedere oportunitatea acceptării unei astfel de donații care, după cum toți bine știm, este supusă unor condiții restrictive impuse de societatea donatoare, în principal, cea a renunţării exprese la posibilitatea demarării unei proceduri viitoare de expropriere a unei alte suprafețe de teren aflată în proprietatea societății donatoare, indiferent de nevoile prezente sau viitoare ale comunității locale pe care o reprezentăm şi suntem datori să o apărăm și care, în mod evident, are interese contrare societății donatoare, care are ca scop unic obținerea de profit prin desfăşurarea activității.
Deși oferta de donatie ar părea o ofertă de nerefuzat, având în vedere contravaloarea celor 6.000 mp, vă rog să aveți în vedere că această ofertă a fost făcută doar sub imperiul temerii de expropriere a întregii suprafețe de teren, suprafață ce, de altfel, este necesară orașului Popeşti Leordeni având în vedere chiar motivele expuse de dumneavoastră, iniţiatorii acestui proiect de hotărâre.
Mă adresez în primul rând vouă, care în vederea susținerii proiectului, ați expus problemele cu care se confruntă zi de zi cetățenii oraşului care locuiesc în zona nouă și care se acutizează de la zi la zi ca urmare a dezvoltării accelerate a oraşului. Deși nimeni nu contestă beneficiul unei donații pentru bugetul local, îndeplinește aceasta toate condițiile pentru a fi utilă orașului având în vedere că pe suprafața de teren de 20.000 mp propusă pentru expropriere se urmăreşte dezvoltarea unui întreg campus care să asigure cetăţenilor unități de învățământ corespunzătoare nevoilor întregii colectivități?
Prin acceptarea donației și, implicit, renunţarea la o suprafață de 14.000 mp, realizarea campusului devine imposibilă, urmând a fi limitată la înființarea unei creșe și a unei grădinițe ce ar asigura un număr de aproximativ 250 de locuri, după cum bine ați expus în proiect.
Prin raportare la creșterea demografică actuală și preconizată în următorii ani, considerați că 250 de locuri sunt suficiente pentru întreaga colectivitate din zona nouă? Mai apare ca fiind utilă acceptarea ofertei de donație în detrimentul obținerii a 20.000 mp și dezvoltarea unui întreg campus care să cuprindă creșă, grădiniță, școală și terenuri de joacă și sport, fiecare dintre acestea având un număr de locuri suficient prin raportare la populatia efectivă care depăşeşte 100 de mii de locuitori? Cu atât mai mult cu cât aceasta ar fi singura suprafață de teren din zona nouă unde s-ar putea realiza proiectul?
Având în vedere toate aceste aspecte, urgentarea acceptării proiectului apare ca fiind făcută în detrimentul interesului colectiv, cu atât mai mult cu cât oferta de donație a societății, făcută în virtutea evitării unei exproprieri, va fi menţinută de societatea donatoare tocmai prin prisma profitabilității menținerii dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 14.000 mp. In virtutea obligaţiilor ce decurg din votul exprimat de cetățenii oraşului, grupul consilierilor locali Pro România propune prorogarea discuțiilor până la data la care se va finaliza studiul de fezabilitate și se va putea decide, în concret, utilitatea adoptării unei decizii de acceptare a donației și, mai ales, a condițiilor impuse de societatea donatoare care doreşte renunţarea la un drept recunoscut de lege tocmai pentru apărarea interesului general, care, conform oricărui principiu de drept, primează asupra interesului individual al oricărei persoane fizice sau juridice române.
Grupul consilierilor locali Pro România propune amânarea dezbaterii proiectului de hotărâre de acceptare a donaţiei El Dorado până la finalizarea studiului de fezabilitate.

Are cuvântul dl. Nistor A.: „Situația este simplă, tărăgănați un proiect prin care orașul obține 6.000 mp. Nu avem banii necesari pentru expropriere. Ideea noastră nu este să nu se mai facă acele locuri care sunt absolut necesare ci să se spargă acel campus în mai multe terenuri, terenuri care pot fi achiziționate după Biruinței unde valoarea per mp este mult mai mică. Proiectul nu poate fi amânat pentru că există o ofertă de donație cu termen care a fost expirată o dată după care a fost prelungită. Oferta expiră la începutul lunii. Faptul că vreți să amânați duce la expirarea ofertei. Vă rog să vă exprimați votul.”

Are cuvântul dl. Ștefănescu: „Există într-adevăr o ofertă de donație care prin discuții se poate prelungi aşa cum și dumneavoastră ați cerut într-una dintre ședințe studii de fezabilitate, indicatori tehnico-economici haideți să aşteptăm să iasă studiul de fezabilitate unde va scrie exact cât ne costă, câte clase intră de școală, grădiniță, creşă. Studiul de fezabilitate este în lucru.”

Dl. Nistor îl întreabă pe dl. Ştefănescu dacă există bani pentru expropriere. Dl. Ştefănescu răspunde că există bani pentru expropriere și vor exista și pentru construcţie.

Are cuvântul dl. C. Braitor (cetățean): „Așteaptă să se ia o decizie fiind unul dintre beneficiarii proiectului. Întreabă ce se poate face pe 6.000 mp, o creșă (grupă de creşă) are maxim 15 copii. Ce se poate face cu clasele primare, unde le facem dincolo de Biruinței? Acolo sunt aceleași prețuri pentru că au legătură directă cu pasarela de la metrou. Accesul o sa se îngreuneze. Singura stradă decentă este Drumul Fermei.”

Are cuvântul dl. Todireanu: „Oferta de donație a celor 6.000 mp are la bază nimic altceva decât interesele imobiliare ale unui grup de investitori care prin acceptarea acestei donații le veți da undă verde să ridice blocuri pe aproximativ 20.000 mp. La cei 14.000 mp se mai adaugă o suprafață de circa 5.500 mp.”

Dl. Todireanu informează că anul viitor o să se demareze un proiect de lărgire a șoselei Olteniței de la primărie până la intrarea în Bucureşti.

Dl. Nistor îl întreabă pe dl. Ivănescu câți copii învaţă la şcoala I. Bădescu şi pe ce suprafață.

Dl. Ivănescu răspunde că la şcoala I. Bădescu învață aproximativ 750 copii pe o suprafață de 2.200 mp.

Se supune la vot prorogarea dezbaterilor: 11 voturi pentru. Consilierii Alianței USR PLUS nu au votat.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot. 11 voturi pentru. Consilierii locali ai Alianței USR PLUS nu au votat.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca

Document semnat