Proces verbal

Încheiat azi 24.02.2022 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 75/18.02.2022 și adresa de convocare a consilierilor nr. 10655/18.02.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII - SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE PRODUCȚIE/DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de către UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Educație pentru viitor”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ - teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Doamna consilier Păun Cynthia propune completarea procesului-verbal cu: „Cynthia Păun: Am trimis domnului Pascu o solicitare de informații pentru bugetul pe care îl votăm astăzi. Răspunde Pascu Marius: este trimisă pe e-mail. Și pe e-mailul USR-ului și pe e-mailul dvs. personal. Este trimisă în data de astăzi. Nu știu, în jurul orei 11:00”.
Se supune la vot completarea: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot procesul verbal: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Domnul consilier Șutru Pavel invocă prevederile art. 228 din C.A. și părăsește sala. Conduce ședința Cazacu S.
Se dă citire documentației.
Domnul consilier Toader B: propun să amânăm orice aprobare de PUZ până la aprobarea PUG-ului.
Se supune la vot: 2 voturi pentru (Bogdan T, Doru V), 7 (șapte) abțineri (consilierii USR-PLUS și Mitran C) și 9 voturi împotrivă.
Se supune la vot proiectul: 18 voturi împotrivă.
Domnul consilier Alexandru Ion: pentru a motiva votul de azi, terenul din PUZ este situat într- o zonă industrială, hale în planurile PUG-ului.
Domnul Șutru revine în sală.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 17 voturi pentru și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).

Punctul 3: Se dă citire documentației. Dna Oncuța E. invocă prevederile art. 228 CA și părăsește sala.
Domnul consilier Turean O: deoarece nu este prezent la ședința de la UTIL PUB, nici de la primărie nu am văzut lista, nu există nicio explicație de ce cresc tarifele. Ar fi fost bine să fie supusă aprobării Consiliului Local înainte de aprobarea bugetului 2022. Noi nu știm nimic despre această societate, singurul document a fost bugetul pe anul 2021, nu avem un referat, raport financiar, raport de activitate, nu avem nimic. Noi dăm bani și această societate nu are activitate.
Se supune la vot: 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS) și 2 abțineri (Dom V. și Bogdan T)
Doamna Oncuța revine în sală.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: 6 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 13 abțineri.

Punctul 7: Diverse:

Se dă citire solicitărilor ptr. comercilizare mărțișore:
Gunciu Clementina PFA
Fieraru Ana-PFA
Constantin Albertino-Î.I.
Manole Luis-Mario PFA
Agnes 2000 Corn SRL
Aylin SRL
Contantin Isamar PFA
Adriana Lux Line SRL
Niculae Bella PFA
Ioniță C Amalia Î.I.
SC Cristicar Impex SRL
SC Market Florin & Lavinia SRL
Pantazică Niculae PFA
Constantin Mircea Î.I.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Solicitarea nr. 3294/18.01.2022 a SC Passiflora Shop SRL ocupare temporară a domeniului public suprafață 10 m2 perioadă 10.02-31.12.2022. Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Se dă citire solicitării S.C. Mister Donut SRL nr 255/2022 de ocupare a domeniului public suprafață de 2m2, perioadă 01.03-31.12.2022.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Domnul Ciprian Moldovan solicită ocuparea domeniului public în Parcul Copiilor-Dr. Fermei prin amplasarea unei căsuțe din lemn pentru a lăsa cu titlu gratuit cărți de citit care să poată fi citite și retumate.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.
Domnul consilier Turean: semnalăm că nu am primit niciun răspuns de la Comisia de Sistematizare.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței