Proces verbal

Încheiat azi 23.1.2018 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 7/16.01.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Introducere în intravilan şi construire 2 (două) locuinţe individuale P+1E+M, Amenajare acces şi circulaţii interioare, împrejmuire anexe şi utilităţi - initiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului al oraşului Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor publice şi locul în care persoanele majore, apte de muncă din familia beneficiară de venit minim garantat au obligaţia de a presta lunar activităţi în folosul comunităţii - initiator Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de stat şi particular din oraşul Popeşti-Leordeni pentru anul şcolar 2018-2019 - initiator Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC ARIMEX SRL, cu 21 geci de iarnă inscripţionate pentru Sport Club Popeşti-Leordeni, în valoare de 3612 lei - initiator Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări ce către SC EMIGAB SRL cu suma de 5000 lei pentru echipamente sportive inscripţionate pentru Sport Club Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări ce către SC MEGAGEN DENTAL IMPLANT SRL cu echipamente sportive inscripţionate pentru Sport Club Popeşti-Leordeni, în valoare de 5000 lei - initiator Primar Petre Iacob.
  8. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază ale personalului din cadrul Sport Club Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Astfel că punctul 8 - Diverse va deveni punctul 9 pe ordinea de zi.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 18 voturi pentru, 1 abținere (Alexandru I.).

Punctul 9: Diverse
Adresa nr.38722/12.12.2017 a domnului Pencu Iordan privind intenţia de a dezmembra o suprafaţă de 350,60 mp din T55/7 P5 lot 1, nr. cadastral 100861, pentru a fi donate oraşului Popeşti-Leordeni în scopul construirii unei pasarela pietonale metalice acoperită care să facă legătura între staţia de metrou Berceni şi zona de dezvoltare din spatele metroului
Se dă citire adresei.
Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni a luat act de intenţia d-lui Pencu Iordan.
Solicitarea societăţii Passiflora Shop SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 10 mp, în perioada 01.02.2018- 31.12.2018, situat pe şoseaua Olteniţei nr.51-55.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările privind trama stradală. Solicitarea nr. 888/17.01.2018 a societăţii Flowers By Danisim SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 15 mp, situat pe şoseaua Olteniţei nr.51-55, în perioada 18.01.2018 - 18.01.2019.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările privind trama stradală.
Solicitarea nr. 484/09.01.2018 a PFA Ciotoianu Grigore privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 2 mp, în perioada 26.02.2018 - 08.03.2018, situat pe şoseaua Olteniţei.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 18 voturi pentru, 1 abținere (Alexandru Ion).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr. 90/04.01.2018 a PFA Pantazică Gabriel privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 3 mp, situat pe şoseaua Olteniţei, în perioada 01.03 - 15.05.2018.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările privind trama stradală.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta