Proces verbal

Încheiat azi 22.02.2018 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 53/16.02.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Orașului Popești-Leordeni și directorii unităților de învățământ preuniversitar din orașul Popești-Leordeni, precum și aprobarea indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar; inițiator: Primar Petre Iacob
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare și a cuantumului gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr.448/20006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicapa; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de monitorizare si control al modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice şi juridice; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre cu privire la protocolul de predare-primire pentru imobilul din Intr. Pavel Ceamur nr.cad. 41-41; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Canalizare menajeră str. Biruinței–Viscofil–canal GIP în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire corp nou școala gimnazială Ioan Bădescu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare Teren de Fotbal Sintetic”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  9. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Domnul consilier Cazacu Silviu prezintă și solicită aprobarea amendamentul la proiectul bugetului inițial pe anul 2018.
Se dă citire amendamentului.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire documentației privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2018.
Domnul președinte întreabă:
Cine dorește să se înscrie pentru a lua cuvântul ?
Se înscriu: Alexandru Ion, Afronie Alin, Voicu Claudiu, Radu Iosif, Niculae Anton și Dogaru Ion.
Are cuvântul domnul consilier Alexandru Ion:
Am reușit să mă uit pe proiect și am văzut că la servicii parcuri pază, la cele 7 parcuri avem alocată o sumă de 400.000 euro, asta înseamnă undeva la 5000 euro paza unui parc, poliția locală are un buget de 550.000 euro iar 7 părculețe, locuri de joacă au aproape 400.000 de euro, nu se poate găsi o altă soluție ?
O supraveghere video, ca și sumă este enormă.
A doua întrebare:
Acest teren sintetic (proiectare e.t.c.) de 600.000 euro, cu banii ăștia cumpăram un teren pe Biruinței și făceam o școală, o grădiniță. Avem bani la buget, au rămas necheltuiți 6 milioane de euro și stăm cu canalizarea, cu apa, chiar nu sunt altele de făcut ?
Răspunde domnul administrator public Florin Preda:
Vis a vis de paza parcurilor vă comunic că există un plan de pază avizat de poliție care prevede numărul minim de posture, avem un caiet de sarcini, se face licitație, 13 lei/oră. Puteți consulta ce tarif practică și atunci vedeți e mult, e puțin. Sunt bunurile localității. Această firmă de pază a plătit despăgubiri pentru tot ce s-a stricat, furat e.t.c. Dacă vă uitață în buget avem alocați bani pentru monitorizare video. Poliția locală are o lege specială în baza căreia funcționează. Nu îi intră în atribuții paza. În momentul în care va funcționa supravegherea video vom reduce cheltuielile de pază.
Terenul sintetic a fost anul trecut în buget, l-ați aprobat. Este o estimare.
Are cuvântul domnul consilier Afronie Alin:
Silviu la care creșă te referi în amendament ?
Răspunde domnul consilier Cazacu Silviu:
La creșa nr. 1.
Intervine domnul președinte Șutru Pavel:
Este vorba de construirea unei creșe noi, pe Popești Români, avem un teren mare acolo, în spatele blocurilor unde se va face creșă.
Florin Preda:
Pe data de 4 mai se deschide axa și se poate depune pentru finanțare creșa.
Are cuvântul domnul consilier Voicu Claudiu:
Eu vroiam să discutăm despre excedentul de anul trecut, în condițiile în care nu avem canalizare, trotuare, parcuri, să ne spuneți și nouă cum de rămân bani ?
Răspunde Florin Preda:
În zona nouă problemele sunt destul de grave, trebuie să găsim soluții, dar nu putem să găsim soluții bătând din palme. Pe ordinea de zi aveți acel canal colector, care va trebui să rezolve problema cu inundațiile. Se lucrează de aproape un an de zile la găsirea de soluții. Se va recalibra canalizarea pe Drumul Fermei și apoi pe celelalte străzi.
Are cuvântul domnul consilier Radu Iosif:
Vreau să propun să votăm pe capitole. Nu sunt de acord cu sumele alocate la capitolul sport.
Domnul primar Petre Iacob intervine:
Dacă au rămas bani sunt pentru că la reabilitarea termică a blocurilor lucrăm de trei ani de zile, am avut 11 contestații, sumele alocate au fost practice rostogolite în buget, lucrare care costă 30 milioane de lei. Sperăm ca la începutul lunii martie să demarăm lucrarea.
Se supune la vot, 8 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.
Are cuvântul domnul consilier Niculae Anton:
Și eu am aceeași propunere, să votăm pe capitolele care sunt prezentate în raportul de specialitate al directorului economic și am rețineri cu privire la suma pentru culte.
Răspunde doamna Marta Pavel:
Referitor la sumele prevăzute pentru asociații, fundații, aceste se bazează pe solicitările înaintate către noi. În baza acestor solicitări au fost prevăzute sumele în buget.
Are cuvântul domnul consilier Dogaru Ion:
Doamna director spunea mai devreme că la culte nu există solicitări, din parte școlilor au existat solicitări și totuși am văzut că în buget n-au apărut sumele pentru achiziția de microbuze deși sunt mari probleme cu microbuzele școlare și solicităm de câtiva ani. Mă adresez în special domnului administrator public Florin Preda care nu a dorit achiziționarea acestor microbuze.
Răspunde Florin Preda:
Nu am achiziționat aceste microbuze pentru că trebuie să am posturile de șofer. Este necesar o întâlnire cu inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Ilfov pentru a discuta rezolvarea posturilor iar mai apoi la rectificarea de buget vor fi alocate și sumele necesare.
Dogaru Ion:
De ce au fost prinse în buget sumele pentru gard în ultimii trei ani și au rămas la stadiul de studiu de fezabilitate și o magazie care stă să cadă. Domnule Primar am o rugăminte ce este prins in buget să se realizeze.
Domnul Primar:
Voi cere întocmirea unui raport care vă va fi prezentat.
Se trece la prezentarea de către directorul economic Marta Pavel a bugetului pe capitole și la votare.
Cap.51. Autorități executive.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.54. SPCLEP.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.55. Datoria publică.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.61. Ordine publ. și siguranța națională.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.65. Învățământ.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.66. Dispensar.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.67. Cultură, recreere, religie.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, zero abțineri și 4 împotrivă (Alexandru I, Afronie Alin, Voicu Claudiu și Radu Iosif).
Cap.68. Asist socială.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.70. Serv. dezvoltare publică.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.74. Prot. Mediului.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.80. Acțiuni ec.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Cap.84. Drumuri și poduri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire listei de investiții.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Alexandru I și Voicu C.) și 1 abținere (Afronie Alin).

Punctul 2:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8:
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Alexandru I, Afronie A, Voicu Claudiu și Radu Iosif) ).

Punctul 9: Diverse.
Consiliul Local a luat act de adresele nr. 2439/16.02.2018 a Cons. Județean Ilfov, nr. 2169/12.02.2018 a Societății Vital Blueaqua , nr. 2270/13.02.2018 a P.M.B
Solicitările nr. 1841 și 1842/2018 a PFA Maria Radu Marian privind ocuparea temporară a domeniului public.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr.1873/06.02.2018 a SC Ruse Ecaterina Market SRL privind ocuparea domeniului public în vederea comercializării de mărțișoare.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 (una) abținere.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr. 2558/2018 a SC Rausal privind ocuparea temporară a domeniului public.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, 5 voturi împotrivă (Dogaru I, Alexandru I, Afronie A, Voicu C, Radu I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr.2553/2018 a SC Frații Toma privind ocuparea temporară a domeniului public în vederea comercializării de produse nealimentare.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Alexandru I și Voicu C) și 2 abțineri (Radu I, Afronie A).
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiționat de lucrările privind trama stradală.
Solicitarea nr.1908/2018 a SC Passiflora Shop SRL privind ocuparea suprafeței de 5 mp domeniu public.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, 9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri.
Consiliul Local acordă aviz negativ.
Solicitarea nr.2663/2018 a PFA Pantazică Niculae privind ocuparea temporară a domeniului public.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 7 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 4 abțineri.
Consiliul Local acordă aviz negativ.
Solicitarea nr.2742/2018 a SC Diamond's Elyas SRL privind ocuparea domeniului public în vederea comercializării de mărțișoare.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Are cuvântul domnul Nistor Andrei:
Explicați-mi vă rog cu paza parcurilor. S-a discutat dar nu e logic.
Răspunde Florin Preda:
Am dat explicațiile necesare Consiliului Local.
Domnul Nistor Andrei:
Ați alocat suma de 85.000 lei pentru ecarisaj, câți câini ați strâns ?
Răspunde viceprimarul: 400.
Domnul Nistor Andrei:
Pentru reabilitarea termică câte blocuri sunt prinse ?
Răspuns: 29
Domnul consilier Dogaru Ion are cuvântul:
Doresc să informez Consiliul Local că la toate școlile vor veni în control în vederea autorizării.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta