Proces verbal

Încheiat azi 21.07.2022 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 326/14.07.2022 și adresa de convocare a consilierilor nr. 61512/29.11.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de Fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Amenajare Drum și spații verzi Amurgului-Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de Fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Amenajare Piațetă, Școală Gimnazială P+1E și Parcări Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. (2) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de Fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Amenajare Drum și Parc – Laurențiu Raiciu în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. (3) Proiect de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. (4) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi și adresei nr. 39352/19.07.2022 privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de la punctul 2 de către inițiator.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Ordinea de zi va fi renumerotată.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-na Păun C: avem două proiecte care se vor finaliza cu expropriere. Aceste proiecte nu mai pot suferi modificări, fiindcă am fost puși în fața faptului împlinit. Cu toate acestea, le vom vota fiindcă sunt necesare pentru comunitate. Vreau să fie clare 3 lucruri, atât pentru primar, cât și pentru majoritatea Pro România - PNL:
• peticeala trebuie să se oprească. Trebuie să gândim în viitor, să luăm decizii având în vedere blocurile pe care primăria le autorizează pe Biruinței, Mirăslău, Școlii. Nu ne putem trezi în 2024, din nou, surprinși că nu avem terenuri pe care să construim obiective de interes public.
• lăsați ambițiile politice și susțineți proiectele bune pentru comunitate ale USR în educație.
• aveți o responsabilitate față de cetățeni, vă dăm votul astăzi, să fie finalizate până la alegerile din 2024. Nu vă mai împiedică nimeni să le faceți și veți răspunde în fața electoratului dacă nu le veți termina până atunci.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Diverse:
Se dă citire înștiințării nr.36472/05.07.2022 privind efectuarea concediului de odihnă de către primar.
Se dă citire solicitării nr.36123/2022 a SC Magirus Record Concept SRL pt ocuparea domeniului public.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire solicitării nr. 35712/2022 al SC Fomo Romano SRL de ocupare domeniu public.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței