Proces verbal

Încheiat azi 19.07.2021 ora 1700 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Convocatorul Grupului consilierilor Alianței USR PLUS Popești-Leordeni în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. b. din Codul Administrativ și convocarea consilierilor locali nr. 35758/15.07.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al oraşului Popesti-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se constată lipsa de cvorum.

Dl. Darie a fost prezent anunțând că deține un certificat de grefă depus la Registratura Primăriei, documentul fiind adresat Secretarului și Consiliului Local.

Se declară ședința închisă.

Consilier local,
Nistor Andrei
Horeanu Alexandru

p. Secretar general UAT,
Dragotoniu Raluca

Document semnat