Proces verbal

Încheiat azi 18.07.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția primarului nr. 311/14.07.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 38929/14.07.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind premierea lotului de juniori U17, câștigători ai campionatului național județean ediția 2022-2023- inițiator consilier local Pavel Șutru.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului sportiv „Popeștiul în mișcare!”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Se suplimentează ordinea de zi de către dl consilier local Lorin Ionuț, cu proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Turean Octavian Bogdan- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob și includerea pct. „Diverse”.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se spune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, (Ștefanescu G) și 5 abțineri (Lorin I, Ion Al., Mitran C, Șerban I, Târțau V.).

Punctul 2:Diverse.
Domnul președinte Șutru P. supune atenției oferta de cursuri de perfecționare a consilierilor locali pentru următoarea perioadă.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

p.Secretar general al orașului,
Dragotoniu Raluca

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței