Proces verbal

Încheiat azi 16.08.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești- Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 358/09.08.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 43840/09.08.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Depunere jurământ doamna ENACHE ALINA SIMONA, membru supleant pe listele Alianței USR-PLUS.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui pachet cu rechizite școlare elevilor înscriși în clasele pregătitoare, pentru anul 2023-2024 în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Doamna secretar dă citire Sentinței Civile nr. 4306/01.08.2023 prin care s-a validat mandatul de consilier local al orașului Popești-Leordeni al doamnei Enache Alina-Simona - candidat propus din partea Alianței USR-PLUS.
Domnul președinte de ședință o invită pe doamna Enache să depună jurământul. Doamna Enache Alina-Simona depune jurământul prevăzut de art.l 17 din C.A.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Doamna consilier Păun Cynthia invocă prev. art. 228 C.A. și nu mai este luată în calcul pentru cvorumul necesar adoptării acestei hotărâri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru (18).

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 0 (zero) voturi pentru, 0 (zero) voturi împotrivă și 19 abțineri.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Domnul consilier Ciotoianu M. invocă prev. Art.228 CA, și ca urmare nu va fi luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării acestei hotărâri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru (18).

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Diverse.
Se supun la vot propunerile:
-Târțău Valeriu - reprezentant Consiliul Local în CEAC și CA la Grădinița Rose Garden
-Ion Alexandru - reprezentant Consiliul Local în CEAC și CA la Grădinița Inima lui Isus
-Oncuța Elena și Cazacu Silviu în CA și Cazacu Silviu în CEAC la Șc. Gimnazială loan Bădescu.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței