Proces verbal

Încheiat azi 13.05.2022 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 194/04.05.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 26042/04.05.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Achiziție de autovehicule nepoluante pentru Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul consilier Turean O: am votat același proiect miercurea trecută, aș vrea să știu care a fost urgența atunci din moment ce după 9 zile proiectul nu a fost depus. Am văzut că a fost modificată nota de fundamentare dar e tot datată 4 mai. Este aprobată ruta Trend - Popești-Vest de către TPBI?
Răspunde dnul Ivănescu L: astăzi și data trecută a fost vorba de aprobarea depunerii cererii de finanțare, dvs. puneți întrebări tehnice care vor face parte din execuția proiectului. Azi vorbim doar dacă vrem să aderăm la acest program, despre ofertele pe care le-am primit, le prindem într-o cerere de finanțare, care dacă va fi aprobată și finanțată vom semna un contract cu orașul Popești-Leordeni. Pe data de 16 la ora 10 se va deschide axa PNRR- local 10, noi trebuie să avem documentația gata.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței