Proces verbal

Încheiat azi 12.10.2022 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 472/12.10.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 55355/12.10.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Popești-Leordeni - Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Execuție Lucrări de Reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier aflate în administrarea Consiliului Local Popești-Leordeni, județ Ilfov, pentru străzile Viilor și Pavlicheni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 62 din 04.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Popești-Leordeni cu Consiliul Județean Ilfov, Comuna Afumați, Oraș Chitila, Oraș Pantelimon, Oraș Voluntari pentru realizarea proiectului „Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării-extindere în județul Ilfov” prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local - Investiția 1.1.2. Mobilitatea Urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC și a cheltuielilor aferente proiectului; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesului-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Are cuvântul doamna consilier Păun C: Cum este la noi cu proiectele astea de îndată în condițiile în care la Consiliul Județean nu s-a ținut și nu se va ține în curând, deci nu există urgența dată și nu înțeleg de ce suntem singurii care fac asta. Ne puteți justifica chestia asta?

Răspunde domnul Gheorghiu S: Împreună cu STB-ul suntem inițiatorii acestui proiect și cu Consiliul Județean s-a luat hotărârea ca la nivel local să se facă aceste proiecte de hotărâre.
Reprezentanții de la STB mi-au spus că trebuie să avem această hotărâre, așa s-a propus, urmând să se dea hotărâre și la nivel județean.

Domnul consilier Dumitrescu C: nu pot să nu observ că pe desfășurător figurăm doar cu un semafor, ce e scris rămâne scris.

Răspunde dnul Gheorghiu S: noi am transmis toate intersecțiile care trebuiesc semaforizate, se va rectifica lista. Mai pot interveni modificări, nu este bătut în cuie.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Dna consilier Păun solicită modificarea raportului de specialitate, în sensul menționării celor trei intersecții care vor fi semaforizate în oraș.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței