Proces verbal

Încheiat azi 12.08.2022, ora 1000cu ocazia ședinței extraordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 358/08.08.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 42859/08.08.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: p.Primar Todireanu Constantin Alin
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui pachet cu rechizite școlare, elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni; inițiator: p.Primar Todireanu Constantin Alin
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos; inițiator: p.Primar Todireanu Constantin Alin
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni în domeniul public, a clădirii și terenului aferent Grădiniței nr.4 din șos. Olteniței nr. 27; inițiator: p.Primar Todireanu Constantin Alin
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE, CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Dna secretar Margareta Ichim: Dnul președinte Șutru P. a anunțat că nu poate participa fizic la ședință, așa că vom alege președintele de ședință care va conduce ședința de azi.Propuneri:
Dl consilier Alexandru I propune: Cazacu Silviu.

Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Alexandru I propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
-(6) privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+E5R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: p.Primar Todireanu Constantin Alin (cf. dispoziției nr. 317/08.07.2022)
-(7) privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL nr.23/25.03.2021 (ANSAMBLU CLĂDIRI DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI, P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCARI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE) ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ZONĂ PARC LOGISTIC (depozitare și logistică în clădiri cu suprafețe mari, de tip hală, cu activități complementare - administrative, sociale, comerciale, servicii, mică producție, ateliere direct legate de funcția de bază, drumuri de acces, parcaje, platforme, parcuri auto, clădiri P - P+4E, reconfigurare tramă stradală, amenajări exterioare)”; inițiator: p.Primar Todireanu Constantin Alin (cf. dispoziției nr. 317/08.07.2022).

Domnul consilier Dumitrescu C: De ce aceste două proiecte nu mai pot aștepta iar proiectul nostru cu iluminatul public nu are această șansă?
Dl. Cazacu S: nu a fost dezbătut pe comisii.
Dnul Dumitrescu: am înțeles, nu a fost votat în comisii pentru că nu a fost propus de către președinții de comisii.
Dnul Alexandru I: cu proiectul pe care l-ați făcut nu ne încadrăm, probabil ați citit ghidul, mai citiți ghidul.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR - PLUS).

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR - PLUS).

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Dumitrescu C: am rugat și în comisia de urbanism să ni se explice și nouă de ce extindem acest sistem? S-a făcut vreo analiză? Aș vrea să știu și eu care este eficiența?
Dnul consilier Lorin I: este foarte necesar, pentru că rata infracționalității a crescut, aruncarea deșeurilor a crescut.
Domnul Todireanu A: acest sistem de supraveghere este foarte lăudat în tot județul, există o colaborare de excepție între dispecerat poliție locală și poliție națională. Peste 90% din cazuri sunt rezolvate cu acest sistem de supraveghere. Orașul se dezvoltă, avem zone neacoperite și an de an se va extinde acest sistem. Vom avea și camere wireless pentru a putea supraveghea și zonele unde se aruncă gunoi. Colegii de la USR ne jignesc pe rețele de socializare, e clar că, chiar dacă noi le răspundem la întrebări, ei nu-și doresc colaborare cu noi. Îi rog să ne adreseze întrebările în scris.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Domnul consilier Lorin I dă citire unui amendament cu două puncte pe care îl depune.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot proiectul completat: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR - PLUS) și 11 abțineri.
Dnul consilier Alexandru I: ca să motivez, terenul se află în mijlocul câmpului, fără nici un fel de utilități.
Dnul Dumitrescu: se angajează investitorul să aducă utilitățile.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR - PLUS).

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR - PLUS).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței