Proces verbal

Încheiat azi 7.04.2022 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 141/01.04.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 19306/01.04.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat privind implementarea de acțiuni comune în domeniul gestionării și finanțării colectării DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) și DBA (Deșeuri de Baterii și Acumulatori); inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri de pe raza orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Domnul consilier Andrei Nistor propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul - Diverse. (9).

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

Se supune la vot: 17 voturi pentru și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Propuneri:
1 - Nistor A: Virgil B.
2 - Bogdan T: Vasile D.
3 - Alexandru I: Șutru P.
Se supune la vot: 6 voturi pentru și 13 abțineri.
Se supune la vot a doua propunere: 2 voturi pentru și 17 abțineri.
Se supune la vot a treia propunere: 11 voturi pentru și 8 abțineri.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul Virgil B: aș dori să întreb ce este nou în acest proiect?
Răspunde dna secretar: Este aceeași documentație, dar beneficiarul documentației a solicitat reintroducerea pe ordinea de zi.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul consilier Bogdan T: acest proiect l-am primit în urmă cu 3 ore pe e-mail, nu știu dacă a fost la comisie.
Are cuvântul dnul consilier Dumitrescu C: acest proiect a transmis către comisia de urbanism ieri la ora 11, iar tot ieri dnul președinte al comisiei a convocat comisia. Am reclamat și mă adresez dnei secretar, art. 141 din CA spune că: „convocarea ședințelor pe comisie se face cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, vă rog frumos nu suntem ptr prima oară în această situație, iar noi consilierii USR PLUS vrem să studiem aceste proiecte. Este aproape imposibil, noi nu suntem angajați în cadrul primăriei, avem joburi, servicii, am făcut-o ptr a vă demonstra că suntem pentru această comunitate dar nu se poate perpetua această situație. Vă rog să îndepliniți condițiile legale și să ne puneți la dispoziție timp necesar să studiem aceste proiecte.
Se supune la vot: 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS) și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Nistor Andrei solicită consemnarea poziției dlui consilier Dumitrescu: acest proiect a fost transmis către comisia de urbanism ieri la ora 11, iar tot ieri dnul președinte al comisiei a convocat comisia. Am reclamat și mă adresez dnei secretar, art 141 din C.A. spune că „convocarea ședințelor pe comisie se face cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, vă rog frumos nu suntem pentru prima oară în această situație, iar noi consilierii USR - PLUS vrem să studiem aceste proiecte. Vă rog să îndepliniți condițiile legale și să ne puneți la dispoziție timp necesar să studiem aceste proiecte.
Se supune la vot: 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS) și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Consilierii Alianței USR-PLUS au aceiași poziție ca la punctul 5 și 6.
Se supune la vot: 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS) și 2 abțineri (Doru V și Bogdan T).

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Dna consilier Oncuța E părăsește sala.
Domnul consilier Nistor A: societatea este pe profit în anul 2021?
Răspunde dir. ec. S.C. UTILPUB: Da.
Se supune la vot: 16 voturi pentru și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).
Dna Oncuța E revine în sală.

Punctul 9: Diverse:
1) Dnul consilier Andrei N: am fost sesizați că halele de pe splai sunt pline de gunoi. Am solicitat să ne explice ce au constatat cei de la Poliția locală, ce sa notat în procesul verbal, dacă primăria este la curent cu ce se întâmplă acolo.
Dnul Todireanu A: a fost Poliția locală acolo, controlul se află în curs și imediat ce se vor trage concluzii veți primi răspuns în scris.

2) Dnul Vasile Doru:
• prima problemă este stâlpul de înaltă tensiune de pe Dr. Fermei - Penny, poate se găsește o soluție. Dnul Todireanu: dorim să realocăm acel stâlp în curtea asociației din proximitatea zonei, de comun acord cu ei.
• marcajele străzilor laterale

3) Dnul Ion Alexandru: prevederile Codului Administrativ ne obligă ca pe durata unui mandat să participăm la cursuri de perfecționare. Vreau să întreb colegii, dacă sunt dispuși, dacă își doresc participarea? în ce perioadă.
Dnul Nistor A: noi am prefera aici local, chemăm traineri aici, nu vrem să mergem în vacanță.
Dnul Vasile D: eu aș vrea online.
Dnul Ciotoianu: ne împărțim în două, aici sau în București.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței