Proces verbal

Încheiat azi 7.04.2021 ora 1400 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația zoom, convocată prin dispoziția Primarului nr. 129/31.03.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 17644/31.03.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind derularea activităților în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” pe terenul cu suprafața de 3.318,00 mp;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  2. Proiect de hotărâre cu privire la derularea și finanțarea în anul școlar 2021- 2022, din bugetul local, a Programului „Școala după școală”, desfășurat în instituție de învățământ preuniversitar de stat pe raza orașului Popești-Leordeni;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  3. Proiect de hotărâre privind „Programul de prevenire a fenomenului de bullying în școli”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 5.000.000 lei, în vederea asigurării co-finanțării obiectivului „Construire corp nou Școală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Domnul consilier Darie Ștefan: în procesul verbal nu s-au consemnat tot, am vorbit despre teme de proiectare, studiu de fezabilitate, conținut cadru, etc și doresc completarea prin consemnare după cum urmează: intenția demarării procedurii de expropriere. Am căutat în legislație exact paragraful acesta și nu l-am găsit deși lucrez și eu cu ceva asemănător. în schimb, avem hotărârea 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. Când vorbim de conținut cadru, vorbim de un conținut obligatoriu. N-avem voie să-l ocolim. Această hotărâre reglementează foarte clar ce trebuie să conțină o astfel de documentație. în articolul 1, punctul 1 găsim așa: documentațiile prevăzute se elaborează astfel, pe etape, notă conceptuală, tema de proiectare, studiul de Prefezabilitate după caz sau studiul de Fezabilitate sau D.A.L.I. Noi la momentul acesta nu avem nimic. Studiul de Fezabilitate este și acela la rândul lui cadru, scrie foarte clar ce trebuie să conțină. Studiul de Fezabilitate reglementează indicatorii tehnico-economici, reglementează soluțiile, impune prin lege minim 2 opțiuni tehnico-economice. Nu avem aceste 2 opțiuni tehnico-economice. Nu există. Avem o poză și avem un text cu un titlu pompos. Legea la care face referire această expropriere Legea 255 spune și ea la rândul ei foarte clar: art. 4 etapele procedurii de expropriere sunt: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, îi regăsim în legea de mai devreme deci sunt armonizate între ele. Noi nu aprobăm nimic aici. Consemnarea sumei individuale aferente despăgubirii. Nimic. N-avem raport de evaluare. Rapoartele de evaluare se fac după lege după camerele notarilor. Iar n-avem nimic. După care avem transferul de proprietate, după care avem finalizarea formațiunilor aferente. Articolul 8 spune: „notificarea intenției de expropriere”, nicidecum "intenția demarării procedurii de expropriere ”. Ne jucăm cu cuvintele pe proprietățile oamenilor și nu e corect.

Șutru Pavel: Dl Darie am înțeles punctul dvs. de vedere. Mulțumesc mult.

Darie Ștefan: Nu am terminat. Această poză și acel titlu creează un precedent foarte periculos pentru că punem sechestru pe proprietatea unui om. Propun amânarea acestui vot și parcurgerea după cadru legal.

Se supune la vot procesul verbal așa cum a fost completat: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Domnul consilier Alexandru Ion propune suplimentarea ordinii de zi cu

punctul 6 - Diverse.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul Horeanu A: deși sunt cel mai tânăr din acest consiliu vă cer să votați acest proiect cu înțelepciune. Prin proiectul de modernizare a școlii din Danubiana, știu că în acest moment acest teren este al fiului primarului și înțeleg reticența de a vota acest proiect a apăra interesele bineînțeles. Veți vedea că o Școală în zona de sud este necesară și oportună.
Domnul Președinte: avem rapoarte de avizare ale comisiilor nefavorabile, supunem la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna consilier Păun C: proiectul Școală după școala este gândit pentru a veni în sprijinul părinților care nu au posibilitatea să-și înscrie copiii la afterschool privat și nici cine să-i lase pe parcursul zilei, atunci când sunt la serviciu. Acest program este implementat cu succes de mulți ani în București și alte localități din țară, dându-le copiilor posibilitatea să-și facă temele și să aprofundeze cunoștințele într-un cadru sigur, sub îndrumarea profesorilor. Întrucât nu avem în acest moment spații suficiente pentru toți elevii din Popești-Leordeni, am decis să începem cu un program pilot, destinat în principal copiilor din categorii sociale, urmând ca locurile neocupate să fie alocate în ordinea înscrierilor. Mai mult, pentru anul 2021-2022 ne vom axa pe învățământu primar, deoarece copiii cu vârsta până la 11 ani sunt prea mici pentru a fi lăsați singuri acasă o perioadă lungă de timp. După depunerea proiectului și in urma discuțiilor din cadrul comisiilor de specialitate, am decis să eliminăm obligativitatea ca elevii să aparțină de una din unitățile de învățământ din Popești-Leordeni, criteriul principal rămânând cel legat de domiciliul în localitate. Depunem astfel un amendament care vine să corecteze articolele proiectului pentru a elimina orice formă de discriminare și orice problemă ar putea împiedica colegii mei să voteze acest proiect. Se dă citire amendamentului nr. 19049/07.04.2021.
Domnul Președinte: rapoartele de avizare sunt nefavorabile.
Dna Păun C: aș vrea să se menționeze că raportul la noi în comisia 3 era nefavorabil că dnul Alexandru Ion a avut ceva de obiectat referitor la faptul că aparțineam de unitățile de învățământ din Popești-Leordeni fapt care s-a modificat prin amendamentul depus.
Se supune la vot: 9 voturi pentru (consilierii Alianței USR+PLUS, Darie Șt) și 10 abțineri.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul Ștefan Darie: știm că avem excedent bugetar. Am înțeles că această sumă de 1 milion de euro se vrea pentru obiectivul Școala Ioan Bădescu, știu că avem un excedent bugetar. Anul trecut s-au făcut 2 împrumuturi destul de consistente și am rămas cu un excedent bugetar la fel de consistent. Avem excedent de vreo 6 ani. Practic dacă facem împrumuturi și stăm cu banii în cont plătim degeaba dobânzi. La momentul actual ni se cere să votăm în blind, parcă am fi la poker, un blind de un milion de euro fără să vedem cărțile, cărțile fiind bugetul. Noi trebuia să discutăm acum de buget. Cum ne putem împrumuta fără să știm bugetul?
Răspunde Pascu M: Dvs ați făcut o afirmație că avem un excedent bugetar. Este un împrumut care asigură finanțarea acestui obiectiv, un împrumut care este pus deoparte ptr finanțarea obiectivului. O să vedeți că în proiectul bugetului va fi prins pentru că este necesar această aprobare a consiliului.
Dl. Darie St: Deci știți că avem un deficit financiar
Dl. Pascu: Nu, nu este un deficit
Dna Păun: aveți o factură emisă până acum?
Dl. Pascu: sunt mai multe facturi
Dl Darie: care este termenul de plată al unei situații din contract la școala.
Dl Pascu: 30 zile conform legislației
Dl Darie: și in cât timp se plătesc, cât este Decalajul de plată
Dl Pascu: conform legislației.
Are cuvântul dl consilier Turean O: noi am trimis o adresă pe data de 24 martie și nu am primit niciun răspuns, ne dați voie să primim răspunsurile acum în ședință. Câte facturi ați primit
Răspunde d-1 Pascu: 7 (șapte)
Dl Turean: pentru câte s-a plătit
Dl Pascu: 5
Dl Turean: pentru câte din ele ați cerut la Ministerul fondurilor Europene
Dl Pascu: conform ordinii cronologice până la sfârșitul anului 2020.
Dl Turean: Nu ați primit niciun răspuns
Dl Pascu: Este în curs, am răspuns la clarificări
Dl Turean: Când ați trimis prima factură?
Dl Pascu: au fost trimise
Dl Turean: cât a durat de la data emiterii până ați semnat dvs decontarea lor?
Dl Pascu: Vă mai spun o dată, toate facturile până în anul 2020 sunt plătite, cele de pe anul 2021 nu sunt plătite că nu este aprobată lista de investiții
Dl Turean: care este valoarea facturilor neplătite?
Dl Pascu: 2.200.000 lei
Dl Turean: Există somații scrise de la furnizor?
Dl Pascu: Nu există
Dl Turean: și atunci de ce facem împrumut
Dl Pascu: Este un credit pe care orice UAT îl ia pentru finalizarea proiectului. Acești bani nu este obligatori să-i cheltuim. Este un împrumut pe care noi îl putem lua.
Dl Turean: ne-ați rugat dvs și anul trecut să punem deoparte credite de angajament în valoare de 12 milioane pentru aceeași lucrare
Dl Pascu: creditele de angajament sunt acele cheltuieli pe care constructorul împreună cu noi le preconizează că vor fi pe anul 2021
Dl Ivănescu L: în calitate de manager de proiect al acestui proiect finanțat din fonduri europene pot să-i spun domnului că acești bani nu se vor cheltui, avem nevoie de ei, am considerat că trebuie să ne asigurăm că terminam acest proiect noi avem 2014-2020 pe care ne finanțam Dacă nu terminăm proiectul, trebuie să dăm toți banii înapoi. Motiv pentru care am cerut acest B.A.F să-l avem la dispoziție. Este ca o linie de credit.
Dl Darie: este foarte adevărat, știu foarte bine la ce se referă domnul director dar eu am întrebat ce s-a întâmplat cu excedentul și de ce votăm.
Se supune la vot: 10 voturi pentru, 1 (una) abținere (Darie Șt) și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS)

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Avem de la toate comisiile aviz favorabil.
Dl consilier Andrei Nistor: acest proiect este total greșit, sunt date eronate, inclusiv formule greșite este foarte prost făcut și nu reflectă realitatea sunt luate copy-paste de pe o coloană pe cealaltă și puse așa, probabil cineva ori a trimis raportul greșit ori nu l-a făcut cum trebuie. Ceea ce am spus la început e adevărat în comisie toată lumea care a votat pentru, înseamnă că nu a apucat să-l citească.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS)

Punctul 6: Diverse
Dnul președinte: ați citit cu toții oferta societății EL DORADO
Dl Alexandru I: E vorba de oferta celor de la EL DORADO prin care ne solicită să acceptăm o suprafață de 4000 m, consider că 4000 m nu e suprafața de teren care poate asigura necesarul pentru o școală, grădiniță și creșă în zona nouă. Această propunere nu are o dezmembrare cadastrală, o propunere exactă și propunem respingerea acestei solicitări.
Dl Președinte Șutru P: eu aș propune să facem o contraofertă și îl rog pe dnul Ivănescu să ne spună dacă ne-am limita la 10 000 m, să excludem parcările, spațiul verde, ne-am putea încadra în 10000 să facem o contraofertă
Dl Ivănescu: Există un normativ pentru a construi o școală care să fie în jurul a 5000 mp și o grădiniță 3000 mp plus creșa, deci este fezabil pentru un campus preuniversitar
Dl Darie: chiar și PUG-ul nostru are niște constrângeri incluse și obligă să fie spațiu de teren pentru fiecare în parte și variază de 15-20 mp/copil. Asta ar însemna undeva pentru 560 de elevi.
Dl Nistor A: acest obiectiv este destul de important, rugămintea mea este să nu supunem la vot acum și dl. Ivănescu sau cine este în măsură să se ocupe să facă o propunere scrisă, să o analizăm și să o votăm cu celeritate.
Dl. Darie: există un studiu de fezabilitate pe SICAP, poate așteptăm
Dl Ivănescu: aparatul de specialitate nu are calitate de a se pronunța pe patrimoniu
Dl Președinte: am făcut o contraofertă și o solicit consiliului local dacă este de acord să le trimitem această contraofertă.
Dl Nistor A: ne permiteți 2 minute să ne consultăm că e ceva nou și nu știm
Dl președinte: da consultați-vă
La solicitarea consilierilor Alianței USR-PLUS ședința se suspendă.
Se reiau lucrările și supun la vot.
Dl. Nistor: avem și noi o precizare și ulterior să o rog pe dna Margareta să consemneze în procesul verbal ce a zis dl Pascu.
Precizarea la acest proiect-contraofertă aș vrea să existe în scris.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 9 voturi abțineri (consilierii Alianței USR PLUS și Darie Șt).
Dnul Nistor A: vrem să știm de ce bugetul nu e final, nu are o formă pentru că acesta trebuia să fie în dezbatere publică, începând cu data de 26-27 martie.
Dnul Pascu: noi am primit luni hârtia de la Consiliul Județean cu privire la fondurile care sunt repartizate către administrația publică locală, din cauza asta.
Dl Turean: când se marchează trecerea de pietoni de la Mega Image-st Oituz?
Dl viceprimar Ștefănescu: în primul rând, trebuie să avem timp favorabil iar în al doilea rând aștept aprobarea bugetului
Dl Toader B: o întrebare ptr domnul Ștefănescu: ce atribuții a primit in calitatea sa de viceprimar și am vrea să știm cu toții.
Dl Ștefănescu A: nu s-au împlinit cele 30 zile vor mai veni atribuții, în momentul când sunt gata o să le fac publice.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat