Proces verbal

Încheiat azi 6.10.2022, ora 1500cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 462/06.10.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 54189/06.10.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni. nr. 85/20.06.2022. privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 22 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței