Proces verbal

Încheiat azi 4.05.2022 ora 1530 cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 194/04.05.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 26042/04.05.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Achiziție de autovehicule nepoluante pentru Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței