Dispoziție
privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni;

  • în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată şi actualizată;
  • în temeiul dispozițiilor art. 68 alin. (1) coroborat art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispun

Dipoziția nr. 507 din 19.11.2018

Document semnat