Dispoziție
privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni;

  • În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (1), art. 134, art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispune:

  • Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni în şedinţă extraordinară, în data de 16.12.2019, ora 1200, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Şoseaua Olteniţei nr. 31A, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
  • Art. 2. – Materialele prevăzute în anexa sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format lectric, la Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară.
  • Art. 3. – Membrii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni sunt invitați să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni prin intermediul Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții și comunicarea dispoziției conform competențelor legale.

Dipoziția nr. 640 din 9.12.2019

Document semnat